ارجا نیوز

 • دلیل سوم وهابیت بر نفی شفاعت و نقد آن

  در این مطلب گفته شد که وهابیت خبیث تنها فرقه‌ای از جهان اسلام است که توسل و کمک گرفتن از اولیای الهی، یا طلب شفاعت از آنان را شرک به خدا می‌داند و معتقد است کسی که این‌کار را انجام دهد، مشرک است و از دایره اسلام خارج است و باید کشته شود. در آن‌جا […]

 • دلیل دوم وهابیت بر نفی شفاعت و نقد آن

  در این مطلب گفته شد که وهابیت خبیث تنها فرقه‌ای از جهان اسلام است که توسل و کمک گرفتن از اولیای الهی، یا طلب شفاعت از آنان را شرک به خدا می‌داند و معتقد است کسی که این‌کار را انجام دهد، مشرک است و از دایره اسلام خارج است و باید کشته شود. در آن‌جا […]

 • دلیل اول وهابیت بر نفی شفاعت و نقد آن

  «وهابیت» خبیث شفاعت انبیا و اولیا را منحصر در روز قیامت می‌داند و معتقد است فقط خداوند متعال حق شفاعت دارد، و اگر به کسی حق شفاعت داد، او می‌تواند شفاعت کند و اگر هم نداد، نمی‌تواند شفاعت کند. لذا طلب شفاعت از انبیا و اولیای الهی در دنیا و از خود آن‌ها شرک است و انسان […]

 • قدرت غیبی انبیا و اولیای الهی و نقد وهابیت

  یکی از اعتقادات بی‌پایه و اساس وهابیت خبیث که با تمام جهان اسلام و دیگر فرق موجود در اسلام در تعارض است، این است که آنان معتقدند هیچ کس قدرت غیبی و بیش از حد توان بشری ندارد و هر کس معتقد باشد انسانی و لو پیامبر خدا دارای چنین نیرویی است، مشرک است و […]

 • وهابیت قسم خوردن به قرآن یا پیامبر یا امام را حرام می‌داند!

  یکی از اعتقادات بی‌پایه و اساس وهابیت خبیث که با تمام جهان اسلام و دیگر فرق موجود در اسلام در تعارض است، این است که آنان معتقدند: قسم خوردن به غیر از خداوند متعال حرام است و اگر کسی به بنده‌ای از بندگان خدا و لو پیامبران الهی قسم بخورد، برای آن شخص مقام الوهیت […]

 • وهابیت قسم دادن خدا به پبامبر یا امام را حرام می‌داند!

  یکی دیگر از نقاط اختلاف بین فرقه جعلی و ساختگی «وهابیت» و سایر مسلمین اعم از شیعه، مالکی، حنبلی، حنفی و شافعی این است که این فرقه ضاله قسم دادن خداوند متعال به حق انبیا و اولیا را حرام می‌داند و معتقد است شرک در عبادت محسوب می‌شود، زیرا تعظیم بیش از حد اولیاست و این تعظیم به معنای عبادت آن‌هاست و عبادت مخصوص خداوند متعال است؛ پس اگر کسی خدا را به حق یکی از اولیا قسم دهد، به خداوند متعال شرک ورزیده است و مشرک شده و از دایره اسلام خارج است.