×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
عزای عمومی در بروجرد به خاطر قتل معلم فیزیک مرحوم محسن خشخاشی٬

به گزارش ارجانیوز: هنوز روز شنبه تمام نشد‌ه بود‌ که ساعت ٩ شب خبر رسید‌ «محسن خشخاشی»، د‌بیر فیزیک د‌بیرستان حافظیه، به د‌لیل شد‌ت جراحات به گرد‌ن و قفسه سینه‌اش و قطع شاهرگ اصلی د‌چار خونریزی شد‌ید‌ شد‌ه و فوت کرد‌ه است. این اتفاق کافی بود‌ تا بیشتر مد‌ارس پسرانه بروجرد‌ د‌یروز تعطیل باشند‌. د‌یروز تعد‌اد‌ی از معلمان مد‌ارس د‌خترانه هم سر کلاس نرفتند‌ و حد‌ود‌ ١٠٠ نفر از معلمان هم د‌ر اد‌اره کل آموزش و پرورش بروجرد‌ تجمع کرد‌ند‌.

حالا و آن‌طور که از بروجرد‌ خبر می‌رسد‌، قرار است امروز، د‌ر بروجرد‌ عزای عمومی اعلام شود‌ و مد‌ارس و اد‌ارات تعطیل باشند‌. آن‌طور که یکی از نمایند‌گان معلمان تجمع‌کنند‌ه د‌ر اد‌اره آموزش و پرورش بروجرد‌ و یکی از همکاران «محسن خشخاشی» به «شهروند‌» می‌گوید‌، مسئولان اد‌اره آموزش و پرورش بروجرد‌ گفته‌اند‌ «محسن خشخاشی»، معلم فیزیک د‌بیرستان حافظیه که بد‌ن بی‌جانش هنوز د‌ر بیمارستان چمران بروجرد‌ است، قرار است عنوان شهید‌ بگیرد‌ و امروز د‌ر قطعه شهد‌ای گورستان د‌ارالسلام بروجرد‌ د‌فن شود‌.

او می‌گوید‌ آن‌طور که همکلاسی‌های «محمد‌. ک» گفته‌اند‌، این د‌انش‌آموز روز قبل حاد‌ثه کارنامه ۴۵روزه خود‌ را گرفته و د‌ر د‌رس فیزیک نمره پایینی د‌اشته است. به گفته او موضوع قتل یک معلم به د‌ست د‌انش‌آموزش آن هم برای کم بود‌ن نمره د‌رسی، باعث ایجاد‌ ترس و هراس د‌ر بین معلمان و اساتید‌ د‌انشگاه‌های بروجرد‌ شد‌ه است.

«محمد‌. ک»، د‌انش‌آموز ١۶ساله که حالا او را به‌عنوان یک قاتل می‌شناسند‌، اما هنوز فراری است. آن طور که سرهنگ علیرضا د‌لیری، فرماند‌ه نیروی انتظامی بروجرد‌ گفته د‌رحال حاضر پد‌ر و پد‌ربزرگ این د‌انش‌آموز د‌ر بازد‌اشت هستند‌ و این د‌انش‌آموز تحت تعقیب قرار د‌ارد‌.

د‌لیری فرماند‌ه نیروی انتظامی بروجرد‌ د‌راین‌باره گفته است: «خانواد‌ه این د‌انش‌آموز د‌ر اظهارات اولیه گفته‌اند‌ که د‌ارای مشکلات عصبی بود‌ه و بعد‌ از وارد‌ کرد‌ن ضربه چاقو به معلم، فرار کرد‌ه ولی عوامل انتظامی هم‌اکنون به د‌نبال رد‌پایی برای د‌ستگیری او هستند‌.»

اما با این‌که د‌ر د‌و روز گذشته مشکلات روحی و روانی و افسرد‌گی د‌انش‌آموز ١۶ساله به‌عنوان د‌لیل حمله او به معلمش اعلام شد‌ه بود‌، د‌یروز علی قربانی، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان لرستان با تشریح حاد‌ثه حمله د‌انش‌آموز ‌سال اول د‌بیرستان با چاقو به معلم فیزیک گفته است: «این د‌انش‌آموز پس از مشاهد‌ه نمره فیزیک خود‌، نسبت به پایین بود‌ن آن اعتراض و با چاقو به معلم فیزیک حمله کرد‌. پس از وقوع این حاد‌ثه بلافاصله مسئولان آموزش و پرورش استان لرستان به این د‌بیرستان مراجعه کرد‌ند‌ و حاد‌ثه به این شرح بود‌ که این د‌انش‌آموز پسر د‌ر‌سال اول د‌بیرستان تحصیل می‌کرد‌ و حد‌ود‌ ساعت ١١ صبح به همراه پد‌رش برای گرفتن مرخصی به مد‌رسه مراجعه می‌کند‌. د‌ر همین روز نمرات د‌انش‌آموز به پد‌رش اعلام می‌شود‌ که وی د‌ر برخی د‌روس مانند‌ د‌رس فیزیک نمره خوبی را ند‌اشت.»

به گفته او پس از مشاهد‌ه نمرات، پد‌ر د‌انش‌آموز تقاضای مرخصی روزانه برای پسرش می‌کند‌ اما هنگام خروج از مد‌رسه، د‌انش‌آموز به سمت کلاس د‌رس معلم فیزیک رفته و معلم را که مشغول د‌رس د‌اد‌ن بود‌ با چاقوی آشپزخانه‌ که از قبل زیر کاپشن خود‌ پنهان کرد‌ه بود‌، مورد‌ حمله قرار می‌‌د‌هد‌.

به گفته او این د‌انش‌آموز با معلم خود‌ د‌رگیری و خصومتی ند‌اشته و د‌رحال حاضر این د‌انش‌آموز تحت تعقیب است.

د‌ستور فانی برای حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه معلم بروجرد‌ی

از طرف د‌یگر رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از د‌ستور وزیر آموزش و پرورش برای حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه معلم بروجرد‌ی خبر د‌اد‌ه است.

علیرضا جد‌ایی د‌راین‌باره گفته است: «روز شنبه متاسفانه د‌ر حاد‌ثه‌ای باورنکرد‌نی د‌انش‌آموز یکی از د‌بیرستان‌های شهرستان بروجرد‌ د‌بیر فیزیک مد‌رسه خود‌ را مورد‌ حمله قرار د‌اد‌ که متاسفانه بر اثر ضربه چاقوی این د‌انش‌آموز معلم بروجرد‌ی د‌ر بیمارستان د‌رگذشت. براساس بررسی‌های اولیه صورت‌گرفته این د‌انش‌آموز به همراه ولی خود‌ به مد‌رسه مراجعه می‌کند‌ و با مشاهد‌ه نمره د‌رس فیزیک، به کلاس د‌رسی معلم که د‌رحال تد‌ریس بود‌ رفته و با ضربه چاقو به او حمله می‌کند‌.»

او از پیگیری این حاد‌ثه به صورت ویژه به منظور روشن شد‌ن ابعاد‌ قضیه و صیانت از حقوق این معلم خبر د‌اد‌ه است: «انتظار می‌رود‌ مراجع انتظامی و قضایی نسبت به واکاوی ابعاد‌ مختلف حاد‌ثه و پیگیری حقوق این همکار شایسته فرهنگی د‌ر کوتاه‌ترین زمان، اقد‌امات جد‌ی به عمل آورند‌. به د‌ستور وزیر آموزش و پرورش معاونت حقوقی این وزارتخانه مامور شد‌ه است د‌ر همه مراحل رسید‌گی به این پروند‌ه حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه مرحوم محسن خشخاشی را معمول کند‌.»

شهروند

false
false
false
false
 1. حامدگودرزی(دبیرستان پسرانه شاهد)

  من امروز به تشییع جنازه این مرحوم رفتم
  خیلی شلوغ و باشکوه بود
  انشاءالله خداوند به خانوادشون صبر بده……روحش شاد

  • معلم

   باز روز معلم می آید ، باز شعار ، اول معلم خداست ، معلمی شغل انبیاست ، معلمی شغل نیست بلکه عشق است هنر است ،و هر بی دردی ادعای بوسه زدن بر دست معلم می کند و… و ما فراموش میکنیم همکارمان را که در جای سرد و تاریک خفته اگر این اتفاق برای ما می افتاد می گفتیم خدایا چرا ما ؟ ، جواب این است مگر روزی که برای دیگری افتاد تو چه کردی ؟

  • فرهنگی

   «مسئولین محترم! این معلم عزیز و بقیه معلمان روز قیامت یقه‌تان را خواهند گرفت با این سیاست‌های غلطی که در این وزارت خانه در پیش گرفته‌اید. اولا درصد قبولی‌های صوری باعث شده هم دانش آموزان بی‌سواد بار بیایند و هم تنها اهرم معلم که نمره بود از دست او خارج شود. همه دانش آموزان می‌دانند چه بخوانند یا نخوانند قبولند و اگر معلمی هم نمره ندهد از طرف مدیر آموزشگاه و مسئولین ادارات شدیدا زیر فشار قرار خواهد گرفت. ثانیا اینقدر معلمان زیر فشار مشکلات معیشتی و تبعیض‌های نابرابر هستند که متاسفانه هم خودشان از نظر روحی آسیب دیده‌اند و هم جایگاه و شان و منزلت اجتماعی آن‌ها در جامعه‌ای که اکثرا همه چیز را ظاهری و مادی می‌بینند زیر سئوال رفته! هیچ مسئولی از اول انقلاب تا حالا فکری جدی به حال آموزش و پرورش نکرده و همه‌شان فقط استفاده ابزاری و تبلیغاتی از معلمان آن هم در آستانه انتخابات نموده‌اند و رفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند باید منتظر اتفاقات بی‌شمار و خطرناک‌تر از حادثه فوق بود. مسئولین محترم به هوش باشید جامعه فرهنگیان از ته قلب از شما ناراضی‌اند و با تمام وجود هم ناراضی‌اند.»

 2. امید

  متاسفانه معمان در این مملکت مظلوم ترین قشر جامعه هستند، مشکلات معیشتی فراوان و سختی کار و … به کنار، تبلیغات منفی آشکارو نهان رسانه ها علیه معلمان نیز بسیار افزایش یافته و در واقع هیچ نهاد یا قانونی برای حمایت از معلمان وجود ندارد. کافی است که معلمی به دانش آموزش دست بزند تا همه سایت ها و تلوزیون و … بر علیه معلمان موضع بگیرند ولی کشته شدن یک معلم در کلاس که به معنی مرگ دانش و فرهنگ در جامعه است به هیچ انگاشته خواهد شد.
  نه وزیر و نه هیچ کس دیگری از جو خطرناک بوجود آمده در دبیرستان های پسرانه خبر ندارند و هیچ معلمی خصوصا در مدارس متوسطه کاردانش و فنی امنیت جانی ندارد.
  لطفا منتشر کنید

  • معلم که ای کاش معلم نمی شدم بخاطر بیی کفایتی مسؤلین

   ما معلمان درد هایمان راباکی باید بگوییم چرا این قدر به معلم بی توجه هستند چرا از هر لحاظ معلم در مضیقه است چرا وزیری قاطع وبا کفایت برای آموزش وپرورش انتخاب نمی شود چرا این قدر به معلم ظلم می شود خدا از سر تقصیرات شما مسؤلین نگذرد ومن نمی دانم شما مسؤلین چطور در مقابل خداوئند جوابگو خواهید بود. آیا اگر در آمریکا این طور معلم کشته می شد رسانه ای نمی شد چر یکبار بخش نشد وفقط می توانم بگویم متأسفم برای شما ها و……

   • محمد

    خانه از پای بست ویران است

   • بدبختی دیگر ازجرگه معلمان

    احسنت واقعا این ازبیکفایتی ونالایقی وزیر ومسیولان ماست که این بلایا برسرمااتفاق می افتد وتبریک به صداوسیمای ما که اینچنین موضوع را انعکاس داد!!!!!!!!

   • نیلوفر .خرم آباد

    این که یه معلم بیگناه توسط یه جانی خدانشناس به شهادت رسیده درست.
    این که آموزش پرورش ما همیشه دچار بیماریه یا ازین ور بوم میافته یا اونور بوم و فعلا دیوانه وار دانش آموز محوره درست
    اینکه علت این فاجعه باید ریشه یابی بشه درست
    اینکه قاتل باید به همون شکل قصاص بشه درست
    اما من راستش با خوندن نظرات بعضی ها به این نتیجه رسیدم که فقط اون دانش آموزی که ظاهرا” از فضا اومده ،نیست که باید رفتارش واکاوی بشه خیلی از هموطنانی که افاضاتی اینجا داشتن باید رفتار شناسی بشن :
    اینکه بخوایم بخاطر گنه یه آهنگردر بلخ ،گردن یه مسگرشوشتر رو بزنیم باید ریشه یابی بشه؟
    چرا ما شهامت پذیرش واقعیت رو نداریم؟
    چرا فکر می کنید وزیر آموزش پرورش بخاطر جنایت یک نوجوان افسار گسیخته باید استعفا بده؟
    چرا فکر می کنید در بروجرد فقط همین یک جنایت روی داده و دنبال برائت هستید؟مردادماه امسال یک زن حامله بیست وسه ساله بوسیله شوهر معتادش تو همین شهر!سرش از بدن جدا شد.سال گذشته تو همین شهر(نه در روستاهای اطراف!نه در شهرهای اطراف!نه در استانهای اطراف )یه زن با گلوله شوهر خودش رو برای همیشه ویلچر نشین کردو بعداز چند ماه هم خودکشی کرد!و… من نمی خوام بگم بروجرد مهد جنایته،نه آماری دارم نه صاحب نظر این کارم.من می خوام بگم همه جای کشور و همه جای دنیا از این جنایتها روی میده ولی دنبال مقصر شناختن در کرات دیگه نیستن!ریشه تقصیرها در خود ماست از خودمون شروع کنیم وهر کدوم به سهم خودمون تلاش کنیم که اینهمه زشتی از جامعه ما رونده بشه چه به عنوان یک نفر چه بعنوان یک خانواده چه به عنوان یک نهاد و چه بعنوان یک وزارتخانه و… مثلا”وقتی شب تا صبح فیلم جرم وجنایت از تلویزیون و ماهواره وسی دی و … پخش میشه البته که کشتن آدمها راحت میشه .البته که نگاه کردن به کشتن آدمها قابل تحمل میشه. یه مدرسه نگاه می کنن و کسی سعی نمی کنه شهامتی به خرج بده و دفاعی از یه مظلوم بکنه و… وآخر اینکه این وسط خون یه بیگناه ریخته شده ودو کودک داغدار برای همیشه چشمشون به دره که بابا برگرده…پس شما که در شهر اونها هستید بجای فحاشی های زننده به این واون برید و تسلای خاطر اونا باشید اونوقت یه رفتار مردونه داشتید…

  • منتقد

   صابری جان بد نیست یه سری به روانپزشک بزنی افکارتون خیلی سیاهه

   • ناشناس

    همین افکار نادرست که باعث چنین مشکلاتی در مدارس می شود

   • معلم

    آخه تو که معلم نیستی ببینی با چه کسایی سر و کار داریم چرا چنین حرفی میزنی البته فقط یک معنی داره یا فامیلشی یا همدستشی یا تحریکش کردی چنین کاری رو بکنه

    • معلم فیزیک

     حقیقت این است که قدرت ،ارزش و منزلت اجتماعی معلمان را در جامعه ایران که مدعی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله است از بین برده اند…..

 3. رضا

  سلام زمانی بروجرد شهر فرزانگان برود اما متاسفانه با بی درایتیهای مسوولان شهر و بی توجهی های نمایندها و حسادتها شهر خرم آباد به شهر قاتلها تبدیل شدیم

  • علیرضا حیدری همین

   هی خدا این همه ادم چرا استاد من روحش شاد

  • گودرزی

   زمانی که آقای بذرپاش که حالا در مجلس هستن در سایپا سمت مدیرعاملی گرفتن و زاگرس خودرو را به خاک سیاه نشاندند و این مرکز کاری را از مردم بروجرد گرفتن و نماینده های بروجرد ( دیناروند) در گیر بازی سیاسی و … و خرم آباد در صدد خوردن بودجه و ندادن ذره ای به بروجرد و …. همین می شود که می بینید آما جوانان تحصیل کرده بیکار زیاد می شود و جرم بالا می رود دزدی و قتل بیداد می کند و هیچ مسئولی درد حل مشکلات مردم ندارد قابل توجه آقای علا ء الدین بروجردی که هیچ کاری نمی کنند و مردم راضی نیستند ولی همیشه رای می آرند و خلاصه هستن تو مجلس ولی بسیار بی فایده برای مردم بروجرد

   شهر فرزانگان .مهد شیعه و مرجعیت . پاریس کوچولو … به کجا رسیده ؟؟!!!!!

   • وحید

    قتل معلم بی گناه چه ربطی به خرم آباد و بودجه دارد . تا این تفکر غلط و سنتی و جهالانه در بروجرد وجود دارد این کارنامه باطل را خواهید داشت

  • بی نام

   اقارضا یعنی خرم ابادیها هستن میان بروجردیا رو به قتل میرسونن کمی عاقلانه فکرکنبد بعد حرف بزنید

   • ناشناس

    قرار نیست مستقیم دست به چاقو برد که قاتل باشی با تصمیمات غلط میتوان خیلی جنایتکارتر از قاتل بود

   • رامین

    من خودم بچه بروجردم ودر خرم اباد زندگی میکنم فقط با خارج شدن از بروجرد میتونی بفهمی که توجهنمی زندگی می کردی…

  • ali

   اصلا این قضیه چ ربطی به خرم آبادداره؟؟؟؟؟

  • ناشناس

   این دومین معلمی است که متاسفانه در شهر بروجرد کشته می شود

  • ب. ب

   آقای محترم که گند کاریهای خود را به حساب دیگران می گذاری و با حرفهای بی ارزش و نابخردانه موجب تفرقه و ایجاد تشنج بین مردم و مشکل اجتماعی و سیاسی می شوی اینکه بروجرد شهر فرزانگان است گفتۀ شما افراد لایعقل است ،اگر افتخاری هم در بروجرد بوده کاش ریشه یابی شود که مربوط به چه کسانی است ،متأسفانه خوی یهودی گری و صهیونیستی خود باور ی غلطی راکه موجب نابودی شهر شده در امثال شما بوجود آورده است ،تربیت نادرست فرزندان شهر بروجرد چه ارتباطی به خرم آباد دارد، خدا را شکر خرم آباد به اندازۀ کافی افتخارات علمی و رتبه های برتر کنکور سراسری دارد که خود قابل تقدیر است پس شما فکری به حال بدبختیهای خود بکنید که تفکری قهقرایی دارید .

   • ر.ص

    اقای محترم که سنگ خرم اباد رو به سینه میزنی تو هم مثل اون همشهری من فاقد شعور کافی برلی درک این مسایل هستی .ما همگی لر هستیم یک فهم داشته باش تمامی مجادلات بین قوم قبیلهای توسط انسانهای بی خردی همچون شما بوجود میاد.در افکار خود اندیشه کنید .این زنگ خطری برا تمامی مردم این استان است

    • پوریا

     ببخشید مگه لرا چشونه که هرکی از طرفی میرسه می گه لره نخوردت

  • نیلوفرخرم آباد

   اینکه دانش آموز محوری روال خوبی در اموزش پرورش نیست و باید منتظر تکرار این جنایتها یا هتک حرمتها باشیم درست
   اینکه یه معلم بیگناه توسط یه نوجوان جنایتکار کشته شده و باید قاتل قصاص بشه درست
   اینکه اگه یه معلم بیخیال و بی مسئولیت بود کارش به اینجا نمی کشید درست
   اینکه معلم جایگاه واقعی خودش رو از دست داداه درست
   این که این فاجعه باید ریشه یابی بشه وجلوی تکرار اون گرفته بشه درست
   اینکه نوجوان باید به سزای عملش برسه درست
   اما خیلی از نظرات به ما نشون میده که فقط این نوجوان نیست که رفتارهاش باید ریشه یابی بشه بلکه خیلی از افاضاتی که در این کامنتها اومده نیاز به واکاوی داره چرا بعضی ها اینقد با کینه ونفرت از دیگرهموطنان خودشون حرف می زنن؟
   چرا بعضی از هموطنان بروجردی ما سعی می کنن این قتل رو بندازن گردن استان همدان یا خرم آـباد؟ مردادماه سالجاری تو همین بروجرد یک زن جوان حامله به اسم فرشته بوسیله شوهر معتادش سرش از بدن جدا شد.سال گذشته توهمین شهر(نه روستاهای اطراف نه شهرهای اطراف،نه استانهای اطراف)یه مرد جوان بوسیله همسرش گلوله خورد و زندگی نباتی داره و… من دنبال این نیستم که بگم بروجرد پر از قاتل چون آماری در این زمینه ندارم صاحبنظر این امر هم نیستم من میگم همه جای کشور و همه جای دنیا از این اتفاقات میافته البته دیدن فیلمهای جرم وجنایتهای بی حد وحصر دنیا که صبح تا شب از تلویزیون خودمون و ماهواره و سی دی و… پخش می شه در عادی کردن این جنایتها بی تأثیر نیست
   من می خوام بگم که چرا شهامت پذیرش اشتباهات رو نداریم ؟ چرا کسی از اون همه دانش آموز و معلم و…شهامت دفاع از این معلم بی گناه رو نداشت؟
   چرا فکر می کنید بخاطر گنه یک آهنگر در بلخ باید گردن یک مسگر در شوشتر زده بشه؟
   چرا با بی منطقی تمام میگید وزیر آموزش پرورش باید استعفا بده ؟
   چرا فکر می کنید این تنها جنایتیه که در بروجرد روی داده ودنبال برائت هستید؟
   چرا نمی پذیر ید که ما بی عیب و نقص نیستیم ؟ وهزاران چرای دیگه که بهتره قبل از بری جستن خودمون ،در مقابل وجدانهامون قرار بدیم تا بی جهت به دیگران نپریم
   ویادمون نره که این وسط دوتا بچه برای همیشه چمشهاشون به دره که پدر برگرده.و بهتره که در این موقعیت شما که در اون شهر هستید کاری برای شاد کردن اون بچه ها بکنید !
   چرا

 4. علیرضا حیدری امین

  دبیر محترم ما را حلال کنید

 5. علیرضا حیدری امین

  دبیر محترم ما را حلال کنید ای استاد خوبان

 6. دانش اموز فرزانگان

  خداوند رحمتش کنه و به خانواده محترمشون صبر عنایت کنه

 7. یک بروجردی

  حیف که خبر شهادتش نصف مرگ مرتضی پاشایی سروصدا نکرد یعنی اصلا درموردش بحث هم نشد بعضی معلمها خیلی مضلومن

  • فرزانگانی

   داداش تو برو اول دیکته یاد بگیر بعد بیا نظر بده:)

   • آرش

    حالا تو که دیکته بلدی چیکار کردی،احتمال زیاد تو تایپ بجای ظ، ض تایپ کرده،همین امثال شما هستند تو مملکت که با این شاخه به شاخه پریدن و طفره رفتن از جواب موضوع مورد سوال گند زدن به همه چیز

   • امیر

    تو کاری به غلط املاییش نداشته باش عقلتو بنداز کار

   • ناشناس

    شما خودت فکر کنم سوادت مشکل داره

   • ناشناس

    خیلی بی شعوری و بی احصاث این وست به قلت املایی گیر دادی. واغعن که……….

  • حسن

   واقعا !!دیکته هر شب بنویس

   • ناشناس

    فکر کردی تو جامعه ما فقط این هنر مندان هستند که میمیرند بقیه مردم آدم نیستند

 8. ر مرادي فرهنگي مقيم كرج

  به عنوان یک فرهنگی در گذشت مظلومانه ی همکارمان را به جامعه فرهنگ و ادب تسلیت عرض میکنم خداوند ایشان را رحمت و به خانواده ی محترمشان صبر عنایت بفرماید

 9. یه فرهنگی

  اگر تو امریکا این اتفاق افتاده بود الان تلویزیون داشت زیرنویسس میکرد. روحش شاد

  • علی

   واقعا درسته؟؟؟؟

  • بابک

   تصور کنید اگر در ایران مانند امریکا سلاح گرم آزاد بود تا حالا یک معلم زنده نبود!!! خدا را شکر با ۱۲ سال سابقه تدریس هنوز زنده ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 10. نسیم

  واقعا کسی نیست که بگه اگه اون دانش آموز واقعا تعادل روحی نداشته تو دبیرستان معمولی چرا درس میخونده؟ مسولین محترم پاسخگو باشید لطفا
  از خدای بزرگ هم برای خانوادش طلب صبر میکنم

  • دبیر

   واقعا مسولان آموزش وپرورش کلا آموزش وپرورش را فراموش کرده اند وکسی به فکر معلم نیست پس چه بهتر همکاران زیاداز جان خودشان مایه نگذارند

 11. ناشناس

  ای وای اون موقع بیا صادقانه کار کن اگر الکی نمره می داد اینجور نمی شد!!

 12. دانش آموز سوم فرزانگان

  متاسفم استاد که اینقد مظلومانه از کنار ما رفتی

 13. کیمیا دانش اموز مدرسه فردوس

  واقعا این پسره ی قاتل باید کشته بشه.عوضی.چه الکی الکی جون ی دبیر بی گناه و دلسوزو گرفت واقعا ک چه شهره بدی داریم ما.روحش شاااااد.

  • ناشناس

   چرا اینقدر جو زده و احساسی کامنت میذارید

 14. شکیبا

  وقتی روزاول مهر آقایان مسولین بجای تبریک اعلام میکننداگرمعلمی به دانش آموزتوهین کند چنین وچنان میکنیم نتیجه اش میشود این …

  • ناشناس

   یعنی اگر به شما اجازه ی توهین داده بشه مشکل رفع میشد و الان اقای خشخاشی زنده بود !!!!!!!!واقعا ما با شما افراد بیسواد چه باید بکنیم؟؟؟؟نتیجه توهین وتحقیر رو چقدر دیدید ودرس نگرفتید!!!!!!!!

   • کرمی

    باید قاتل معلم اعدام بشود

    • ****

     مشکل از کجاست اعدام بچه ۱۵ ساله دردی ازین جامعه دوا نمیکند

    • یک معلم

     اگه ابهت ومنزلت معلم برگردانده شود دیگه شاهداین گونه خشونتهانخواهیم بود ولی متاسفانه مسولین اموزش وپرورش ماروش های اموزش راازسایرکشورهاتقلیدمیکنندوراه رفتن خودشون هم یادشون میره ولی منزلتی که اون کشورها به معلم میدن ندید می گیرند وفقط به فکرجیب خود وخوش خدمتی به ……هستند.

    • استاد دانشگاه

     دردی دوا نمی کند ولی حداقل سزایش رو می بیند.
     پسری که غیر عمد کسی رو بکشد هیچ ولی وقتی زیر لباسش کارد آشپزخانه حمل می کند مشخص است که تربیت خانوادگیش صفر بوده که طرز فکرش تو وحشی گری مونده است.
     (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ)
     بایستی اعدام شود پس از رسیدن به سن تکلیف؛ کسی که اینطور راحت معلمش را به قتل می رساند , سزایی جز قصاص ندارد.
     یک لحظه به بچه های یتیم این معلم فکر کنید که بایستی چه کسی مسئولیت بزرگ کردن و مراقبتشون رو بر عهده بگیرد… سپس رای بدهید.

 15. reza godarze

  خدارحمتش کنه واقعا دبیر خوبی بود .تو اون یه سالی که دبیر مابود ما هیچ بدی ازش ندیدیم انشالا که خداوند به خانوادش به خصوص دختر کوچولوش صبر بده

  • fazel

   ازخداوند منان میخوام که دراین ماه عزیزروح آقای خشخاشی رو شاد کنه

 16. معلم

  اسم من گم شده است
  توی دفترچه ی پر حجم زمان
  دیرگاهی است
  فراموش شدم.
  اسم من گم شده است
  لا به لای ورق کهنه ی آن لایحه ها
  زیر آن بند غریب
  پشت انبوهی از آن شرط و شروط
  لای آن تبصره ها
  اسم من گم شده است
  در تریبون معلق شده سخت سکوت
  حق من گم شده است.
  زنگ انشاء
  کسی انگار نمی خواست معلم بشود
  شان من گم شده است
  شان من نیست بنالم
  شان من نیست بگویم
  زتهی ، ز نبود
  یا از این زخم کبود
  لیک
  رنگ رخساره گواهی
  از همه رنج فزون.
  اسم من گم شده است
  نردبانی شده ام
  صاف به دیوار ترقی
  تا که این نسل و ان نسل
  پای بر پله ی من
  سوی فردا بروند
  و غریبانه فراموش شوم
  اسم من گم شده است

 17. شیدا

  نهایت تالم وتاسرخومو برای چندمین باردرفضای مجازی اعلام میکنم….
  مرحوم خشخاشی به گفته دوستان ازدبیرهای بی نظیراستانمون بوده والان نبود این بزرگوارکاملا محسوسه…..
  ولی خدارو شکرتشیع ایشون بسیار باشکوه بوده یعنی نسبت به افرادمشهورونسبت به شهربروجرد عالی بوده….
  خداوند روح این مرحوم روقرین الطاف بی کران خودش قراربده

 18. آرش

  با سلام، ضمن اظهار تاسف و همدردی با خانواده این معلم شریف،من هم با نظر آقا. رضا موافقم و احتمال بسیار زیاد این دانش آموز با این خوی پرخاشگری از مردم اصیل بروجرد نبوده و از شهرهای دیگر استان لرستان بوده،که بسیاری از اهالی شهرهای دیگر که فرهنگ آنها با فرهنگ مردم بروجرد هیچ سنخیتی ندارد متاسفانه در بروجرد ساکن شده و با توجه به بی توجهی مسئولان از جمله نماینده بروجرد آقای علاءالدین بروجردی و لجاجت خرم آباد در شهر گسترده شده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده اند.

  • کرمی

   آقا بحث رو قومیتی نکنید مشکل جای دیگری است مشکل دانش اموز محوری است که متاسفانه باب شده است چرا یک معلم باید هر نوع توهینی را تحمل کند ولی محصل نه چرا صدا سیما الان سکوت کرده است

  • للل

   دوست عزیز ما همه متعلق به ایرانیم و مشکل معلم کشی در بروجرد مشکل همه کشور می باشد اگر چاره ای نیاندیشیم شاید این اتفاق در آذربایجان، خوزستان، تهران، بلوچستان و هر نقطه دیگر از کشور بیفتد…ربطی به خرم آباد یا دهات بروجرد و قوم و دسته بازی ندارد خلط مبحث نفرمایید لطفا….همه کشور در عزای معلم عزیز باید سیه پوش شوند نه حرف و حدیث بسازند.

  • استاد

   آرش چقدر کوته فکری شما می خوای چه چیز رو ثابت کنید اینکه بروجردیا خیلی فرهیختن؟ خرم آبادیا نه؟ همه ی ما لر هستیم و قبل از اون بنده ی خدا هستیم می خوای بگی بروجردیا فرشتگانی آسمانی هستند و هرگز خطا نمی کنن چقدر ………. تا کی بی ………. خودتون رو می خواهید جار بزنید یک معلم وارسته از استانمون کشته شده شما دارید تعصب های غلط که از …………… خودتون ناشی شده رو فریاد میزنید ای وای بر شما

 19. سهیلا مشیرزاده

  واقعا متاسفم برای وی و برای همه معلمان
  چندوقت پیش یک معاون آموزشی را بخاطر کتک زدن یک دانش اموز وادار به معذرت خواهی در جلوی دوربین ۲۰:۳۰ نمودند اما الان که دو روز از حمله به یک معلم می گذرد از اخبار تلویزیونی خبری نیست
  جای تاسف ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ناشناس

   حالا یعنی کار اشتباهی صورت گرفته که از ی بچه معذرت خواهی شده کار اشتباه اشتباست خواه دانش اموز انجام بده خواه معلم .شما هم اگه کتک زدن بچه بنظرت کم جرمیه میتونی از معلم فرزندتون بخواهید هر روز ی فصل کتک بهش بزنن تا مطابق نظر شما تربیت شه

   • امیر

    یعنی که خیلی ………که این حرف و میزنی اگه پدرتو کشته بود بازم بلبل زبونی میکردی

   • الی

    به نظر منم کار اشتباه اشتباه است چه معلم انجام بده چه دانش اموز کتک زدن دانش اموز کار بسیار اشتباه معاون بود و می بایستجبران کنه کشتن یک معلم بی گناه هم با ید پیگیری بشه . واقعا دله ادم به درد میاد چرا دنیا این شکلیه

    • استاد

     مگه اون معلم دانش آموز رو جلوی دوربین یعنی جلوی هفتاد میلیون نفر کتک زد که سزاوار این بود. ما هم میگیم کار اشتباه اشتباه است ولی کاری که صداسیما کرد هزار برابر اشتباه بود آبروی اون معلم رو بردن اون بچه از معلمش یک بار کتک خورد ام تقاصی که پس داد آبروی رفته و زخمی روی دل تا ابد

 20. فرهنگی بروجردی

  با نهایت غم و اندوه در غم از دست دادن همکار گرامی که مظلومانه و شها دت گونه از جمع ما رفت سرمایه ارزشمندی که کمتر مانند آن می توان یافت .این اتفاق قلب فرهنگیان را جریحه دار نموده است و خیلی حرفها و تفسیر ها که بعضا نا عادلانه است را در بر دارد . متاسفانه مشکلات خانواده ها مواد مخدر ماهواره فقر فکری و فرهنگی نبود امکانات آموزشی لازم جهت آموزش خانواده ها برنامه ها و طرحهای آموزشی که بدون برنامه و بدون توجه به فضا سازیها امکانات و نتیجه دهی لازم صورت می گیرد و . . . . . باعث چنین معضلاتی می شود ودر این بین یک نفر به ناحق جان میدهد . هر چند در جامعه کنونی ما دیگر ارزش و اعتبار معلم و استاد ازبین رفته است و خود جای تأسف دارد .
  خداوند ایشان را بیامرزد و به خانواده داغدارش صبر عنایت فر ماید.

 21. ناشناس

  روحش شاد
  این نشاندهنده ضعف مدیریت است، واقعا باعث تاسف که یک معلم باتجربه اینطور از بین بره
  بخاطر نمره…
  خیلی از معلمین به همین دلیل تهدید شدند یا از کار برکنار شدند!!! این اتفاق هم که سرآمد همه اتفاقها بود
  آقایون … که تازه یاد ادامه تحصیل افتادید و به زور از اساتید نمره می گیرید و اگر نمره نگرفتید اقدام به تخریب و بر کناری اساتید می کنید کار شما هم نمونه ی دیگری از این کاره، هیچ فرقی نداره
  شرم بر شما

 22. Amir

  روحش شاد، اینم از قضاوقدر روزگار است،هرکسی به یه طریقی مرگش میرسد، حتی اگه نمره هم میداد بازم از بین ما میرفت، ما باید به این باور برسیم که مرگ حق است،و ما هم رفتنی هستیم.

 23. فرهنگی بروجردی

  ای کاش زمان ان برسد که قدر معلم را بدانیم

 24. دانشجوى داروسازى

  خبر وحشتناکى بود…
  خدا همه ما رو ببخشه که هرکدوممون به نوعى احترام اساتید را نگه نمیداریم.

 25. مصطفی

  ما فرهنگیان خیلی زمان است که ازیاد رفته ومرده ایم وامروز صدای ناهنجار ودلخراش این فراموشی به صدادرآمده است.ما هم در غم از دست رفتن همکارمان غمگینیم وبه خانواده وجامعه فرهنگیان تسلیت می گوییم.

 26. علی

  واقعا متاسفم که این اتفاق افتاده خدا به خانوادش ودختر کوچولوش صبر و شکیبایی بده

 27. فرهنگی بروجردی

  با سلام ضمن اظهار تاسف و همدردی برای این خانواده ی محترم ارزو میکنم روزی برسد که برای معلمای این کشور ارزش قاعلباشیم چرا که فقدان این عزیز ازدست رفته ضایعه ای جبران نابذیر براب این شهر بود روحش شاد ویادش گرامی…

 28. یک دبیرناراضی ازبی توجهی مسئولین به این شغل

  واقعابرای مسئولین متاسفم که خبر به این مهمی را که مربوط به یکی از شغل های بسیار خدمت کننده کشور است اهمیت نداده وآن را نشر نکردند

 29. یک دانش آموز

  پدر و مادر من هر دو دبیر هستند و از جان خود مایه می گذارند اما متاسفانه مسئولین اصلابه این شغل توجه ندارند و به همین دلیل پدرومادر من همیشه از این شغل گلایه دارند و به همین خاطر من دوست نداشته و نخواهم داشت که معلم شوم

 30. ناشناس

  ای مدیر وبلاگ چقدر شما ترسو هستید چرا نظراتی را که تاثیر گذارند پخش نمی کنید تا مسئولین رسیدگی کنند

 31. دانش آموز دبیرستان پسرانه شاهد

  هیچ شکی توش نیست که جای شهید خشخاشی وسط بهشته ولی واقعا احساس تاسف میکنم واسه دو تا نماینده شهرمون که این چندروزه گوشاشون کر شده و چشماشون کور
  اسفندماه سال آینده که انتخابات مجلسه دیگه پاشونو از بروجرد بیرون نمیذارن و شروع میکنن به وعده های دروغ دادن
  آقای بروجردی شما مثلآ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (!!!) مجلس اید خبر از امنیت شهرتون دارید؟؟؟
  کی میخواد جواب دخترسه ساله ی شهید خشخاشی رو بده؟؟؟
  متاسف براتون که این همه میز ریاست بهتون ساخته و کور و کرتون کرده…

 32. معلم

  حاج بابایی تحویل بگیر؟؟؟! فانی عبرت بگیر؟؟؟

  • دبیر فیزیک

   این است تحول بنیادین در آموزش وپرورش

 33. معلم

  ما معلمان دیگر شهر ها مانند معلمان لرستان دراعتراض به سیستم اموزشی که فقط نمره میخواهد و امار و دانش اموز محوری را ارج میگذارد ،در این نوبت نمره تمام دانش اموزان را بدون استثنا ۲۰ میدهیم

  • گودرز

   نه این کار را نکن؛ چون آن ها بسیار خوشحال خواهند شد. بر عکس مطابق قانون نمره بدهید تا حالشان گرفته شود.

 34. رجبعلی

  سلام.
  وظیفه ی آموزش و پرورش شده جمع آوری رای برای نماینده ها و وقت تربیت افراد را نداره

 35. mona

  من هم این ضایعه دردناک رو به همه فرزانگان‏(جانیان‏)شهر متمدن بروجرد‏!البته به گفته آقا آرش این قتل کار یک لرستانی بوده نه یک بروجردی‏(ناگفته نماند شهر بروجرد بدلیل کارخانجات متعدد,کارگاه های تولیدی بزرگ,قطب صنعتی در غرب میباشد لذا در سالهای اخیر مهاجرت از دیگر شهرهای استان وحتی استانهای همجوار به این شهر صنعتی والبته فرهنگی زیاد شده و این تضاد فرهنگی باعث این اتفاق شده والبته حسادت مردم خرم آباد مزید بر علت شده‏!‏

  • محمود

   سلام
   من یک بروجردی اصیلم.ولی خجالت آوره این طرز حرف زدن یک آدم متمدن نیست.
   چه ربطی به خرم آبادی ها داره ؟
   وقتی که غیر بروجردی ها رای میارن و بازار افتاده دست کوپن فروش های سابق و…. و مردم بروجرد هم چسبیدن به این خزعبلات بروجردو خرم آباد، منتظرین از فضا بیان شهرو درستش کنن؟
   این معضل کل کشوره.
   مگه تهران خوبه
   مگه مشهد و شیراز و اصفهان و …خیلی خوبن؟
   نسبت به سه دهه پیش از این به اندازه ۲۰۰ سال پسرفت اخلاقی کردیم و به خرم آبادی ها هم ربطی ندارد.
   اونها هم خودشون گرفتار فقر فرهنگی حاکم بر شهرشون هستند که زائیده مهاجرت های افسار گسیخته سی سال اخیر است.

  • آرش

   اگر بروجرد از این خرم آباد. جدا میشد و بودجه ش مستقیم میومد اونوقت میدیدی که هم صاحب کارخانه. میشد هم پیشرفت، نه مثل خرم آباد که نه خودش میتونه و بلده بودجه رو مصرف کنه نه میده شهر های دیگه استفاده کنه،اینا واقعیته تعصب نیست، در. ضمن تحقیق کنید می بینید که دانش آموز بروجردی نبوده

 36. ناشناس

  وقتی مسئلین کشور معلمین را مصرف کننده می دانند ولی مزایای یک معلم در حد یک فرد بیسواد جامعه هم نیست هر اتفاقی برای معلمین بیفتد دور از ذهن نیست . انکس که در جامعه ما حرمت ندارد و فقط باید کار کند و حرف نزند معلم است
  سایر ادارات حقوق و پاداش چند میلیونی می گیرند آن وقت معلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ افزایش چند درصدی حقوق کارمندان یک اداره برابر با کل حقوق یک معلم است تاسف بر این تفکر !!!!!!!!!!!!!!!

  • محمد

   شهر در امن و امان است مردیم از امنیت شغلی

 37. محمد اذربایجان

  اینهم اخر و عاقبت این معلم مظلوم اگر برای یک خواننده پاپ جوان این همه هیاهو پس چرا برای یک شهید فرهنگی خبری نیست قصاص قاتل در ملا عام -اگر قدرت معلم و نمره معلم و حیثیت معلم حفظ می شد

 38. محمد اذربایجان

  جناب وزیر استعفا کمترین عذرخواهی شما از جامعه فرهنگیان است

 39. محمد اذربایجان

  سیاست اموزش پرورش در بالا بودن امار قبولی و پایین اوردن سطح شغلی فرشتگان زمینی وبیاعتباربودن سطح و بی انگیزگی دانش اموزان یعنی فاجعه

 40. کیوان

  برای ۲۰:۳۰ و صدا و سیما متأسفم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • رضا شیبانی

   با این بی توجهی مسئولین دریافتیم که معلمان چقدر برای این سیستم بی ارزش هستند ، برای تداوم تاریکی شمع مزاحم است.

 41. شهروند

  تسلیت میگم به خانواده این عزیز به خدا خجالت آوره از اینکه رفتار و تربیت غلط رو گردن این و اون میندازید چرا دیگه این بی درایتی مسئولین خودتون رو گردن خرم آباد میندازید این حرف و حدیثها قدیمی شده پس هر اتفاقی که تو خرم آباد میوفته رو باید گردن کی انداخت؟؟ بروجردیها خوبه دیگه تا سریع یه زنبور نیششون میندازه میگن زنبوره از خرم آباد اومده میدونسته بروجردیم پس نیشم زده بابا خدا وکیلی این رفتارهای زشت و زننده رو بیاییم از خودمون دور کنیم

 42. فرهنگي

  خداوند رحمت کند .
  باز هم مسئولین بیایند و در مورد شان و منزلت معلمان حرف حرف حرف بزنند !

 43. محمد علی فرهنگی ازتهران

  با کمال تاسف شهادت این استاد ومعلم فرزانه مرحوم خشخاشی را به جامعه فرهنگیان کشور وخانواده محترمش تسلیت می گوییم درتاریخ چندین هزارساله ایران این چنین مصیبتی ملت ایران ندیده ولی افسوس که همه ی مسولین نسبت به معلم بی توجه ودر خوابند کوچکترین عذرخواهی وزیرآموزش وپرورش ازجامعه فرهنگیان استعفا است.

 44. کیمیا

  مرحوم استادخشخاشی عموی من بود ای خدا چی کنم بدون عموم

 45. صابری

  شمارو بخدا این شهر داره از بیعدالتی نابود میشه یکی بداد ما برسه یک بازاری رو میکشن قاتلش گم میشه و پیدا نمیشه اینم از وضع درس و مدرسه تو این شهر. کمی هم امنیت باشه بد نیست . آدم تو این شهر از فردای خودش خبر نداره . دیگه کار در مدارس هم ترسناک شده.

 46. طاها

  سلام…چهارشنبه ساعت ۹ صبح تجمع اعتراضی فرهنگیان و مردم بروجرد جلوی اداره آموزش و پرورش بروجرد به منظور خونخواهی معلم مقتول “محسن خشخاشی”

 47. عبدی

  اتفاق بسیار تلخ و ناگواری است . اول اینکه باید ریشه یابی شود ،دوم باید قاتل ولو نوجوان به اشد مجازات محکوم گردد،سوم نهایت دلجویی و مساعدت
  با خانواده مرحوم از طرف نظام صورت پذیرد،بعضی اقدامات پیشگیرانه هم انجام شود.متاسفانه از این دست اتفاقات در اغلب نقاط جهان بخصوص آمریکا هراز گاهی رخ می دهد.

 48. مریم

  متاسفم برای افرادی که بجای پی بردن به دلایل اصلی فاجعه بدنبال این هستن که این قاتل کوچولو اهل کجاست این خود نشان بی فرهنگی است بایددنبال سرچشمه فاجعه بود .

  • صابری

   باید قاتل بزرگ یا کوچولو رو گرفت و ده بار اعدام بشه تا عبرت بشه برای آدمهای کم عقل که نسنجیده عمل زشتی رو انجام میدن . اگه به این حرفهایی که عمق فاجعه کجا بوده و علل اصلی چه بوده ، میشه همون قضیه که من نبودم دستم بود نقصیر آستینم بود . پس کی مثل آدم زندگی کنیم با وجود این همه آدم مریض؟

   • حمید

    خب کشتن این دانش اموز دردی رو دوا نمیکنه،اون احساسی تصمیم گرفته،ما باید فکر این باشیم که سیستم اموزشیمون رو درست کنیم که این اتفاقات تکرار نشه، ایا در مدارس ما مشاور درست حسابی داریم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • لیلی

     این قاتل کوچولو اگه احساسی عمل میکرد یک ضربه چاقو میزد نه اینکه سه ضربه، اون واقعا قصد کشتن شهید رو داشته، درضمن اگه به سادگی ازش گذشت دیگه از فردا باید شاهد کشتن معلم های دیگه باشیم چون این کوچولوفقط جرمش قتل نیست بلکه این گناه رو برای دانش آموزان دیگه سبک کرده.

  • آرش

   چه رمانتیک، قاتل کوچولو؟؟؟!!!

 49. حسن سبلانی

  اقای وزیر استعفا -نمایندگان محترم مجلس استیضاح وزیر اموزش پرورش در اسرع وقت -قصاص قاتل در ملاعام -برکناری مدیر اموزش پرورش بروجرد و شخص مدیرکل -ایفای حق و حقوق معلم شهید -خواسته های فرهنگیان و مرحم دل خانواده مقتول خواهدبود

 50. مامعلما ازهمه لحاظ تحت فشار هستیم.حقوقی.جانی.روحی....متاسفم برای وزیر

  مامم

 51. صابری

  چقدر احمقی قاتل کوچولو یا بزرگ نداره نفس عمل زشت و قبحه بی فرهنگتر مریم خانم .

 52. محمد معظمی گودرزی

  نمیدانم که برای این حادثه چه میتوانم بگویم. شاید بهتراست اول به خانواده محترم خشخاشی و همین.طور جامعه ی فرهنگیان تسلیت بگویم.
  من درس فیزیک دوم دبیرستانم را یازده سال پیش با ایشان گذراندم و باید بگویم که ایشان یکی از معلمین بسیار باشخصیت وباسواد ُوذلسوز بود که درطول دوره تحصیلم میشناختم. پس از شنیدن این خبر بسیار به حال جامعه ای که در آن زندگی میکنم تاسف خوردم.

 53. صابری

  باید قاتل بزرگ یا کوچولو رو گرفت و ده بار اعدام بشه تا عبرت بشه برای آدمهای کم عقل که نسنجیده عمل زشتی رو انجام میدن . اگه به این حرفهایی که عمق فاجعه کجا بوده و علل اصلی چه بوده ، میشه همون قضیه که من نبودم دستم بود نقصیر آستینم بود . پس کی مثل آدم زندگی کنیم با وجود این همه آدم مریض؟

  • دانشجو

   اگه اینجوری که تومیگی باشه با اینهمه اعدام الان بایستی هیچ جرمی اتفاق نیفته

   • ****

    منم موافقم اعدام یک بچه کاری رو دعوا نمیکنه

  • لیلا

   کاشکی همون یک بارهم اعدام بشه نخاستیم ده بار اعدامش کنن، اما اینجور که معلومه به بهونه بیماری روحی و روانی و افسردگی تبرعه اش میکنن.

 54. www

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل/کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
  متاسفانه کسانی برای آموزش و پرورش برنامه ریزی می کنند که اغلب آنها هیچ گاه سر کلاس نرفته اند.ودایما می گویند با دانش آموزان بدرفتاری نکنید.اما کسی که سرکلاس رفته باشد میداند که گاهی هیچ راهی برای معلم نمی ماند.دانش آموز قصد به هم ریختن کلاس را دارد.نمره برایش مهم نییست، خانواده اس نمی توانند او را کنترل کنند،ربان نرم بر او اثری ندارد.مدرسه حق اخراج او را ندارد. این است روزگار ما معلمان.
  به خانه هم که می رویم مشکلات معیشتی گرببان ما را می گیرد و آرامس را ار ما سلب می کند.هیچ حمایت کننده ای نیست و همیسه معلم مقصر است حتی اگر کشته شده باشد.

 55. نیروانا

  نیستی و
  ترس های کوچک
  بزرگ میشوند .
  چگونه شاد شود اندرون غمگینم ….
  روحت شاد شهید مدرسه

 56. حسینی

  برای خودم بعنوان یک معلم و جامعه فرهنگی متاسفم.

  • دانشجو

   من به عنوان مادر یک دانش آموز ویک زن شاغل برای اکثر معلمان متاسفم که گاهی اوقات با کارها واعمال خود باعث به وحود آمدن چنین کارهای میشوندکمی هم به آن دانش آموز بخت برگشته فکر کنیم آخه یک بچه ۱۵ساله چقدرباید تحت فشار عصبی بوده باشد که دست به انجام چنین کاری بزنداصلافکر کردن وتصورش انسان را عذاب میدهدیک لحظه به این فکر کنید که دربرخورد با بچه ها کجا رااشتباه کردیدکه حالا دانش آموزان تان به عنوان قاتلتان تحت تعیب هستندهمیشه یک طرفه به قاضی نرویم برای نوجوان ۱۵ساله که اینده وجوانی خود را براثر اشتباهش تباه نمود به جای بیانیه دادن ودم زدن از حقوق ومزایا کم میتوانید به آسیب شناسی این جرم پرداخته وشاهد باشیم که این حادثه دیگر تکرارنشود

   • معلم

    غلط کرد بچه ی ۱۵ ساله که به خودش اجازه داد جان یک نفر رابگیره

   • الناز

    باید خدمت شما که خودتان را به عنوان یک مادر معرفی کرده اید عرض کنم که ریشه مشکل این دانش آموز نه به رفتار معلم با وی، که به رفتار والدین و واکنش آنها نسبت به نمرات پایین او در مدرسه باز میگردد. اگر خانواده به جای سرکوب مداوم فرزند خود به او در حل مشکلاتش کمک کنند و رابطه نزدیک با دبیرتان و مسئولین مدرسه داشته باشند این مشکلات بوجود نخواهد آمد.

   • رضاقلی

    این دانشجوی عزیز حتما دانشجوی معلمی نیست وگرنه اینقدر سنگ قاتل رو به سینه نمیزد .برادر یا خواهر دانشجو اگه از بستگان نزدیک خودت کسی معلم بود و این واقعه براش اتفاق می افتاد هنوز سنگ اونو به سینه می زدی و به راحتی از یک قاتل دفاع می کردی . یعنی شما تقصیر رو به گردن معلمی می اندازید که تمام شهر بروجرد اذعان دارند فردی بسیار لایق ،کاردان و آرامی بوده است؟ من مدیر مدرسه ام اینقدر شان و منزلت ما پایین آمده که هر روز فحش و دشنام امثال شما رو میشنویم و دم نمی آوریم ای اف بر این زندگی

   • رضا

    با عرض تسلیت به فرهنگیان کشور.
    خانم محترم،وضع با اظهار نظر نسنجیده شما بدتر می شه چرا چون متاسفانه با کمترین نمره هم آخر سال همه قبول می شوند و شخص کم فکری چون شما می شوند.

   • حسین

    خیر مادر محترم اگر کسی به این جوان می گفت نمره صفر هم بگیری آخر سال قبولی دروغ نگفته و شاید دست به همچنین عمل زشتی نمیزد.متاسفانه باید گفت از اولیایی چون شما چنین فرزندانی بعید نیست.

   • یک معلم

    شما معلم نیستی که اینجوری حرف می زنی اگه یه روز به جای مامعلمهامی رفتی کلاس مطمئنم مجنون می شدی.دعای من برای همه ی کسانی که اینجوری فکرمی کننداینه که معلم بشن یا خودشون یابهترین عزیزشون/اون سطح درک شون نسبت به معلم حداقل کمی بالا می رفت.همین اولیایی امثال تو هستندکه با پشتیبانی بیخودازدانش آموزشون باعث چنین فجایعی می شوند.

   • فرهنگی بروجرد

    دانشجو اگربروجردی نیستی بپرس تابدونی چه کسی کشته شده وقتی معلم وجدانش را قاضی قرار میدهد وطبق لیاقت نمره میدهد کسی که چندین جلسه غیبت دارد وفقط نمره مجانی آنهم با پررویی طلب میکند باید با او چه برخوردی کرد ماهم دانش آموزبودیم خیلی وقتها کمترازحقمان میگرفتیم اما چاقو نکشیدیم اما قبول دارم که تنها این دانش آموز مقصر نیست وقتی درنظام آموزشی مسئولین همه ابزارهارا از معلم میگیرند ودانش آموزان را بی ضابطه به کلاس بالاتر هدایت میکنندنتیجه همین است.

   • احد

    انشاا… حکم خداوند اجرا شود

   • مر حومه

    دانشجو یا شاغل یا…….

    برای شما متاسفم بچه بدنیا اوردی که دیگران جمع کنند!!!!!

    مگر پیامبر (ص) نفرمودند هفت سال اول زندگی پایه واساس شکل گیری شخصیت هر فردی است چه کار می کردند و چکار میکنی!!!!!!!!!!!!!!

 57. مديري

  خدا رحمتش کنه یادمان باشد
  همه دانش آموزان هم مثل هم نیستند

 58. یک معلم

  شب گذشته اخبار سراسری : در یکی از ایالتها در شاخ آفریقا یک نو جوان ۱۲ ساله جان خود را از دست داد . در حالیکه شخصی در حال بازی کردن با اسلحه اش بود نگهان تیری رها شد وجان این نوجوان ۱۲ ساله را گرفت . حالا ببینید بازتاب کشته شدن معلم فیزیک شهرستان بروجرد را …………………..

 59. یک معلم

  آیا اگر قضیه معلم بروجردی بر عکس می بود یعنی معلم دانش آموز را با چاقو می زد چه باز تابی در جامعه داشت آیا خبر ۲۰:۳۰ از کنار این ماجرا به راحتی می گذشت ؟ …..

 60. روزبه

  دستور وزیر آموزش و پرورش برای حمایت قضایی ویژه از خانواده معلم بروجردی وزیر نالایق لطفا دستور ندهید استعفا دهید. که این کمترین کار است !!!

  • مهدی

   دوستان عزیز بروجردی ما هم از شنیدن مرگ معلم وارسته شهرتون اندوهناک وناراحتیم خداوند روحشون شاد کنه ولی خواهشا این قدر به عزیزان دیگر شهرهای استان ساکن بروجرد تهمت وافترا نزنید این حرفها باعث کدورت میشه وگره از مشکلات شهرتون باز نمیکه امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگوار در هیچ جای کشورنباشیم

   • آرش

    آقا تحقیق کن میفهمی که قاتل بروجردی نبوده نهاوندی بوده فامیلیش کلهر بوده

 61. دبیر

  وقتی در تمام پستها سرسپرده ها و افراد وابسته قرار می گیرند و افراد آزاده و با فکر و اندیشمند کنار زده می شوند، این می شود روزگار ملت ما.
  اگر پلیس آمریکا جوان سرکش و مهاجم را می کشد صدا و سیما بوق و کرنا می کند و همکار عزیزمان در مظلومیت تمام تشیع می شود و حرقی در تلویزیون زده نمی شود حقــــــــــــــــــــــو ق بشـــــــــــــر کجایی؟؟؟؟؟؟؟

  • محمد

   مرسی عزیزان خسته نباشید که عقاید و انسانها را فیلتر میکنید خدا خیرتان دهد .

 62. دبیر

  دقدقه های معلمین کم بود که …دیگر سر کلاسمان هم امنیت نداریم این معنی امن بودن است!!؟؟

 63. تقی

  ضمن عرض تسلیت به جامعه فرهنگی , خصوصا شهرستان با فرهنگ بروجرد وخانواده محترم این معلم شهید .
  واما این چاقو ی برنده نه تنها فلزی بران وتیز بوده است بلکه زهر اگین به سم فقر اخلاقی و فرهنگی و تربیتی بوده
  که با دستان پسرکی که در حال گذار از دوران بلوغ و نوجوانی آنهم در کنار پدرش که او را همراهی میکرده است ناشیانه از زیر لباسش خارج وبر پیکر معلمی شریف وارد میشود . اینها اتفاقاتی است که به اشکال مختلف در شهرهای کوچک وبزرک چهره امنیت وپاکیشهر ها را برهم زده است .
  این زهر بی اخلاقی گاهی بصورت اسید بر صورت زنان و یا اسلحه ای در دستان زورگیران و یا انواع واقسام روانگردانها با نفسهای خمار اعتیاد که تا مغز سرشان بالا کشیده میشود بر در ودیوار شهر پاشیده است .
  دیگر از دوران مبارزه انتظامی بسیار زمان است که میگذرد , واکنون نیز سالهاست که پدرو مادر های جوان و کودکانشان به آموزش , بیشتر از شام شب محتاجند . وحالا گرچه دیر شده است اما هنوز فرصت باقی است .

 64. رسول از گز برخوار

  بسیار متاسف و غمگین شدم به عقیده من احترام به بزرگتر سالهاست که از این کشور رخت بربسته است مرگ این همکار باشد که مسولین این کشور را به فکر گمشده فرهنگمان وادارد . روحش شاد .

 65. lمحمد

  خداوند بزرگ روح این معلم بزرگ رو قرین رحمت کنه…. واقعا هاشا ب غیرت مسئولین ونمایندگان شهرمون…حتما این قاتل وحشی رو به سزای عملشون برسونید.چون اگه به راحتی از کنار این مسئله بگذریم و این جانی بزرگ بشه به ادمکشی ادامه میده………

 66. یک دبیر

  دوستان به نظر من این لجام کسیختگی نسل جدید ریشه در برنامه های خود آموزش وپرورش داره.از وقتی انجام هرگونه تنبیه رو ممنوع کردن وهمه جا هم پر کردن که تنبیه ممنوعه (البته به شخصه با تنبیهات شدید که باعث تخریب شخصیت دانش آموز میشه مخالفم)خیلی چیزها سخت شد ببینید در دین اسلام هم تنبیه هست حتی پیامبر می فرمایند در بعضی موارد برای درس عبرت تنبیه در حضور دیگران باشد.ولی معلمین الان حتی شمای بچه رو نمی تونن تو بگن یه روز یه سرهنگ مملکت اومده بود باتوپ پر سراغ یکی از همکارا که چرا یکی از بچه ها تو صورت بچم فوت کرده شما دیدی چیزی نگفتی.یکی نیست بگه وقتی شما با این که بچه هاتون کار اشتباهی انجام میدن حاضر نیستین تنبیه بشن فردا داخل جامعه هم براشون این توقع پیش میاد که کار خطای انجام بدن وتنبیه ومجازاتی در کار نباشه.الان معلم نه میتونه تنبیه بدنی کنه. نه جریمه نه نمره کم بده.نه اخراج >نه … پس بفرمایید بعضی دانش آموزا رو که نه فرهنگ دارن نه خانواده درستی نه احترام حالیشون میشه و نه درس مفهمن نه…چه کار باید بکنیم .سوختن ساختن!!!

 67. حمیرا دانش اموز فاطمه زهرا

  من به عنوان یک دانش اموز با نهایت تاسف از به شهادت رسیدن معلم دلسوز و زحمتکش شهرمان تسلیت عرض میکنم از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای خانواده محترمشان خواستارم از بزرگان و اساتید محترم از در این ساعات برای شادی روح ان مرحوم فاتحه بگوید …..صلوات

 68. عادل

  تسلیت میگم منم فرهنگیم متاسقم

 69. مسعود

  سلام. به جامعه فرهنگی تسلیت عرض میکنم این فاجعه فرهنگی رو.. این مساله رو باید خیلی جدی گرفت.متاسفانه اوباشگری در شهر بروجرد خیلی رواج پیدا کرده.از فرماندهی انتظامی کمال تشکر دارم بتازگی اقدامات خوبی انجام شده. انشالله ادامه دار باشع و قاتل هرچه زودتر به عدالت محاکمه و مجازات بشه

 70. سعید معزی

  کاش معلمی برمی گشت به زمان قدیم که در بین مردم ودانش آموزان احترام داشت نه حقوقش معلوم بود ونه می گفتند فلان کار را بکن وغیره الان دست وپا بسته در خدمت دانش آموزان که بعضی ها هم روانی اند اما به خاطر اینکه دانش آموز ۱۳و۱۲ساله شخصیت دارد حق نداریم بهش نه بگیم خداحافظ شغل معلمی دیگر انتخاب نشو

 71. گودرزی

  با سلام و تسلیت خدمت خانواده آن مرحوم

  از خداوند متعال برای ایشان علو درحات را خواستارم . مشکل به نظر من شاید از آنجا شروع میشود که بلطف مدیران استان یارکنان بیشتر ادارات و اورگانها غیر بومی هستند و نیروی غیر بومی چندان دلسوزی برای شهر نخواهد کرد و شاید بتوان گفت ورود مهاجرین به شهری که زادگاه بزرگانی چون علامه بحرالعوم ، حاج آقا حسین امام , دکتر شهیدی، دکتر زرین کوب ، شهید محمد بروجردی ، شهید خلبان احمد کشوری و هزاراان شخصیت شاخص دیگر است امروز بجای رسیده که معلمی مظلومانه به شهادت میرسد

 72. رضا صابری

  واقعا متاسفم که چنین شده است

 73. یک دانش آموز سمیرمی کنکوری

  واقعا باید دبیران فیزیک که بسیار جالب درس می دهند فقط در دبیرستان های دختران درس بدهند تا جان نا قابلشان حفظ شود و خدایی نکرده فدای دانش اموز نشوند

  • پوریا

   ببشید پس ما چکار کنیم

 74. ناشناس

  من خودم یک فرهنگی هستم از دست دادن این فرهنگی مسلما برای شهر بروجرد غیر قابل جبران خواهد بود ولی باید مساله رو از دید روانشناسی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد تا زوایای پنهان مسئله روشن بشه وگرنه با دستگیری این نوجوان و قصاص اون کاری از پیش برده نمیشود… مشکل باید اصولی حل شود نه احساسی..بهرحال روح این معلم قرین رحمت خداوند باد…

 75. ناشناس هستم

  اصلا یه وضعیتیه

 76. سینا

  هیچی نمیشه گفت فقط یک دقیقه سکوت برای صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش

 77. احمدی

  این حاصل ۳۶ سال اموزش و پرورشی است که معلمش با دست یک دانش اموز به قتل مدرسد ولی صدا وسیما سکوت کامل کرده اگر یک گربه در امریکا زخمی شود صدا وسیما ان را منعکس میدهد

 78. معلمی با قسط بالا و حقوقی در حد رهایی از مرگ

  تسلیت به خانواده مرحوم و به جامعه فرهنگیان
  باید دست از بی خیالی بر داریم و کاری انجام دهیم. آیا با این همه استرس و فشارهای اقتصادی میتوان به خوبی در کلاس تدریس نمود؟ بیایید در روز هفتم آن مرحوم در تمام مدارس ایران مراسمی برگزار کنیم تا حد اقل روح آن مرحوم از ما به عنوان همکارش راضی باشد.

 79. کسرا

  وای من دیگه خواب ندارم…….نگران بابامم بااین نسل خلو دیوونه

  • معلم

   سلام دوستان من یک معلم هستم آیا فکر میکنید قاتل خشخاشی عزیز که روحش شادباد یک نو جوان ۱۵ ساله است یا بی کفایتی ……..

 80. احمدی

  دوستان عزیز معلمان باغیرت با ۱میلیون جمعیت وقت آن است که دیگر از خواب بر خیزیم قتل این همکار ما عاقبت آموزش وپرورش مریضی است که ۳۶ سال از عمر ان میگذرد هر روز زندگی ما معلمان مرگ است فقر اعتیاد نابودی علم و دانش افزایش بی رویه جمعیت خدا در قران می فرماید من سر نوشت هیچ ملتی را تغیر نمی دهم مگر خودشان ان را تغیر بدهند

 81. مصطفی

  با عرض تسلت به جامعه فرهنگی شهر و خانواده محترم خشخاشی. لطف کنید به فکر حل و ریشه یابی باشید نه قومی که چاقو کشیده این کار رو هر بیماری میتونسته انجام بده حالا هر دین و مذهب و ملیت و قومی که باشه دیگه لطف کنید بروجرد و خرم اباد رو تفکیک نکنید همه لرستانی و ایرانی مسلمان هستیم.

 82. فرهنگی از قزوین

  تاکی شعار برای قشر فرهنگی چرا مسئولین به فکر این قشر اسیب پزیرجامعه نیستن فقط مانده بود که درسرکلاس در حین خدمت معلم رانکشند که این اتفاق هم افتاد

 83. شبنم

  اقای وزیر رییس اموزش پرورش بروجرد تهدیدمیکند معلمان خبر جنایت را رسانه ای نکنند می ترسد کار به استیضاح وزیر بکشد ترس از افشاگری و استیضاح وزیر جناب رییس را ترسانده ولی ای نمایندگان عزیز مدرس و ار این وزیر را استیضاح کنید من بعنوان یک فرهنگی از سرزمین ستارخان در اعتراض به ای جنایت از فرهنگیان می خواهم با امضا یک طومار اخراج این وزیر را عملی کنند قدرت معلم بایدبه معلم برگردد نمره و تنبیه قدرت معلم است

  • شبنم

   مرگ معلم مرگ فرهنگ مرگ جامعه است اقای فانی چرا استعفا نمی دهید اینقدر میز وزارت جذاب است از رییس جمهورمحترم و اعتدال گر تقاضای جلوگیری از افراط در جامعه فرهنگی با برکناری اقای وزیرو معاونانش هستیم

 84. اذری

  تسلیت به معلمان شهر بروجرد قصاص قاتل و برکناری رییس و مدیر کل اموزش پرورش ووزیرنالایق مرحمی بر دلسوختگان فرهنگی است وای بر مردمی که بر معلمش بیتفاوت است اما به یک خواننده پاپ نو ظهور تجمع و همدردی میکند خواننده ای که مروج فرهنگ منحط غرب است پاشایی ها شاگردان خشخاشی هاست

 85. معلم

  دانش آموزی سرکلاس من حرفهای رکیک میزد وحتی به خاطراعتراض من به این مساله به من هم توهین کردوقتی بعدازتکرارجندباره اینرفتارها اوراکه طبق نظردکتربایددرمانهای تخصصی روانی میشد وخانواده ش قبول نداشتن موقت اخراج کردیم فوری ازطرف مجتمع کفتن باید بریدبرش کردونید وحق اینکارو نداشتید

 86. حاتمی

  با سلام تسلیت میگم این فاجعه بزرگ رو اول به خانواده این عزیز و بعد هم به فرهنگیان عزیز، من تموم خانوادم فرهنگی هستند وقتی سر یه مسئله پیش پا افتاده که مقصر اصلی هم دانش آموز هستش و فقط به خاطر شاگرد سالاری تموم تقصیرا گردن معلم بیچاره میوفته و بعدش هم مسئولین آموزش و پرورش به جای اینکه به دانش آموز تذکر بدند میان و معلم بیچاره رو به حراست میبرن که چرا به فلانی گفتی بالای چشمت ابروست دیگه باید شاهد این جور مسائل بود معلمهای عزیز لطفا از این به بعد به هیچ شاگردی از گل نازکتر نگید تا میتونید کیلویی بهشون نمره بدید تا لااقل جونتون در امون باشه بابا تو رو خدا یه کم مسئولین بیشتر دقت کنید اینقدر دانش آموزان رو تنبل بالا نیارید بزارید همون نظام قدیم حاکم باشه بزارید لااقل دانش آموزان امروزی تنبل یه کم طعم تجدیدی و مردودی رو بچشن

 87. حسن

  دست آقای روحانی درد نکنه با این وزیر آموزش و پرورشش واقعا معلوم شد ایشان می خواهند تمام مشکلات آموزش و پرورش را به صورت ریشه ای و اساسی حل کنند. بورکینا فاسو هم بود حالا وزیر استعفا داده بود.

 88. علی

  معلمان تسلیت -در کجای تاریخ این مساله اتفاق افتاده

 89. رضا

  این کاربر ناشناس احتمال زیاد برادر قاتل است. بپا خودت ندری!!!!!!

 90. کامل وارسته 09189840667

  ” چخوف می گفت : باید بدانیم اگر تعلیم عمومی و وسیعی برای توده های مردم اجرا نشود ، روسیه افول خواهید کرد . { گرفته شده از ماهنامه ی ادبیات و داستان – سال اول شماره هشتم – آرزوهای آقای نویسنده ( حال معلم ها خوب نیست )

 91. mohammadiha_53

  وزیر اموش و پرورش باید استعفا بده

 92. سرور معلم

  وااقعا متاسف شدم باید مسعولین جواب بدن چرا این اتفاق افتاد ومشکل از کجاست جدای ازخانواده وغم بزرگ خود این معلم عزیز حق زندگی داشت با برگزاری مراسم و تسلیت گفتن حل نمیشه ، کاش ندای حق در این ایام به صداا در بیاد ، فانی باید کنار بره با این سیاست وزارت که معلمش بی قدر است

 93. علی

  واست متاسفم اقای سردبیر که مطلب من رو چاپ نکردی به خاطر ترس ار منافه خودت .حرکت تو کم ار قتل نیست.تو هم قاتلی البته فاتل نوسته ها.متاسفم واست

 94. مهدی

  با این بی کفایتی مسوولان و مدیریت هوشمندانه و ناب آموزشی و پرورشی منتظر افزایش اخبار وآمار جرم در مدارس کل کشور علیه معلمان هستیم. گرچه الان هم کم نیست ولی کمتر رسانه ای می شود.

 95. رضا

  با عرض تسلیت به همه فرهنگیان متین و خانواده محترم این عزیز از دست رفته.
  اگر شخصی دیوانه است چرا اوراثبت نام می کنند،گرچه مسیولین می گو یند دیوانه زنجیری هم باید
  مدرسه رود،و در نهیایت سود را آقایان در وزارتخانه میبرند و مدارس انگار شده اند تیمارستان.
  آقایان هم خودتان و همچنین دانش آموزانی باید تست روحی و روانی بدهید تا چنین رسوایی به بار نیاید.
  روانشناسان می گویند یک جواان قبل از دریافت گواهینامه رانندگی از او تست سلامت بگیرید چون ممکن قاتل چندین بی گناه شود.
  به حر حال

 96. محمد

  با عرض تسلیت
  کمترین وبهترین راه در قتل معلم شریف و بی گناه اعدام قاتل در ملا عام و نیز استعفای وزیر و معذرت خواهی او در رسانه ها به خاطر این مصیبت بزرگ

 97. مقدم از تهران

  یعنی این دانش اموز رو وزیر اموزش پرورش بزهکار کرده!!! عقل وتفکر رو خدا بیخودی به ادم نداده!!!گذشته از این معلم عزیر از دست رفته متاسفانه بعضی از معلمای ما که باید الگوی تعقل وتفکر جامعه باشن شدن الگوی سطحی نگری با این نظرات ناب که میدن.

 98. محسن

  ننگ بر صدا وسیما که فقط چهره های سیاسی کشور رونشون میده همش شده فتنه ۸۸بابا شما خودتون یه پا فتنه گرید

 99. مصطفی

  چرا مینویسید محمد.ک خوب کامل اسمشو بگید تا همه بدونن شک که ندارید کار اون بوده(اسمش محمد کلهر)هست

 100. هادی

  من یه دانش اموز دو دبیرستانم خیلی به معلمی به خصوص معلمی فیزیک علاقه داشتم ولی امشب که این خبرو شنیدم دیگه دور این شغل مظلوم رو خط کشیدم منم برا خودم میرم سراغ یه شغلی که توش بتونم خون مردمو بمکم

 101. دانش اموز دبيرستان شاهد بروجرد

  لطفا به معلمها بیشتر توجه کنید…برای مسئولین متاسفم.

 102. مهدی

  اینهم نتیجه احیاء معاونت پرورشی در ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد

 103. حمید

  من هم بک معلمم واتفاقا هم رشته و تقریباهم سن و هم سابقه با مرحوم خشخاشی . من خوب وضعیت بدحاکم بر آموزش

  وپرورش وکل جامعه را درک میکنم چون خودم قربانی اهانت ها وپرخاشگری های برخی از این دانش آموران مشکل دار شده

  ام . متاسفانه در اینگونه موارد نه تنها هیچ حمایتی ار معلم نمیشود بلکه معلم مورد بازخواست قرار میگیرد وبچه به حال خود

  رهاونتیجه اش همین است که می بینید…….. بزرگترین اشتباه عمرم را انتخاب این شغل میدانم…………..

 104. گراوند

  من هم با نظر برخی از بازدیدکنندگان مبنی بر بی کفایتی مسئولین و به ویژه مدیران محلی و استانی موافقم.
  واقعا نمایندگان استان جز عز و نصب به چیز دیگری می اندیشند؟
  دقیقا مدیر کل اموزش و پرورش و منصب نشینان خرم آبادی هستند که استان را به لجن کشیده اند.
  چرا دوستان از انتقاد و بیان واقعیت باز می دارید؟
  این فقط نمونه کوچکی از اتفاقاتی است که در فضای فرهنگی استان رخ میدهد.

 105. حسن

  ضمن تسلیت به خانواده محترم جناب خشخاشی گرامی:ازمسئولین میخوام بپرسم اگه یکی ازشماهاتوسط یکی ازمردم عادی کشته می شدیداینگونه صداسیماسکوت اختیارمیکردولال مونی میگرفتیدواقعامتاسفابرای تمامی معلمین به خصوص به خودم که معلمم بایدتمومی معلین هعتصاب میکردن وسرکلاسها نمیرفتن تاآیین نامه آموزشی جدیدی بیایدوامنیت آنهارادرمدرسه تامین کند…. اخبار۲۰:۳۰کتک خوردن دانش آموزان چنان باآب تاب نشان میدادن انگاری بیچاره معاون مدرسه مرتکب قتل شده بوددرحالی که ازگناه دانش آموزموردنظراصلاخبرنداشن که چه غلطی کرده بود؟ولی ازمرگ مظلوم این معلم حرفی رابه زبان نمی آرندانگاری اصلاچنین معلمی وجودنداشته؟؟؟واقعاوای برمااین ازامنیت شغلی مون اینم ازمعیشت بدمون که کمترین حقوق ورفاه برای فرهنگیان هستش بازم وای برماکه چنین وزیری داریم که ازحقوقمان دفاع میکند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 106. حسن

  شماگناهی نداریدازقدیم گفته اندحرف حق تلخ است بعدش چرانشرش نمیکنیدمگه حرف نادرستی زدم ویابه کسی توهین کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 107. حسن

  جناب وزیرتوراخدااگه لیاقت این سمت رانداریدهرچه زودتراستعفابدهیدویااگرمقامات بالاحرف شماگوش نمیکنندلطفااطلاع رسانی کنیدتامامعلمان برای حمایت شما بپاخیزیم؟…….

 108. مهدی از کرج

  با سلام و عرض تسلیت به جامعه ی فرهنگی و ملّت شریف ایران؛ با ابراز تأسّف و اندوه فراوان باید بگویم که استیضاح و برکناری وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل استان؛ اعدام نوجوان خاطی و …، مشکلی را حل نخواهد کرد. آموزش و پرورش قانون آموزشی ، تربیتی و امنیتی محکم و استواری ندارد و به قول معروف خانه از پای بست ویران است. بدون شک حمایت و سرمایه گذاری همه جانبه در آموزش و پرورش، رشد علمی، تربیتی، فرهنگی، پیشرفت و توسعه ی کشور را به همراه خواهد داشت. البتّه شکّی نیست که باید با خاطیان و مقصران برخورد قانونی شود. به امید رسیدن بر اوج کمال انسانیّت…….

 109. حسین

  با عرض تسلیت به خانواده این معلم شهید
  این خانه به دست وزارتخانه اش ویران شده و سال به سال بچه ها بی سوادتر و گستاختر می شوند و انفجار کامل نزدیک است.
  خدا وکیلی با یک سپاه دانش زمان شاه خبیث اینگونه برخورد میشد!؟

 110. امیر

  به نظر من یک تحلیل در این مورد چشم و همچشمی خانواده ها و خود دانش آموزان است که چون یکی از دوستان یا فامیل در یک رشته ای درس می خواند بچه ما هم در همان رشته مشغول شود تا همه بدانند که کم از دیگران نیست. من مطمئنم اگر این دانش آموز به رشته دیگری مثل علوم انسانی یا کشاورزی یا کار و دانش یا … می رفت که با توانایی ها و استعدادش مطابقت داشت هرگز این اتفاق نمی افتاد. ریاضی و فیزیک سخت است استعداد و درک خاصی می خواهد وقتی دانش آموز نتواند درک کند دچار استرس می شود و یه جوری باید این استرس را تخلیه کند دیگر نتیجه اش می شود متاسفانه همچین چیزی.

 111. بهروز

  در جواب رضا که باید عرض کنم که بروجرد همونطور ک گفتی زمانی شهر فرزانگان بود ولی دیگه نیست اگر فرزانه ای الان تو این شهر پیدا کردی مشکل شهرتو ب دیگر شهرها نسبت بده. آیا دخترها و پسرهای امروز بروجرد ب فکر فرزانه شدنن یا ….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 112. دبیرفیزیک

  خدایش بیامرزاد
  متاسفانه اخباراینچنینی پوشش داده نمیشه فقط صورت مساله روپاک میکنن
  وکرنه اوصاع خرابه فقط تنها راه حل پاک کردن صورت مساله است
  معلم فیزیک به حدی در فشار به پایان رساندن حجم نامناسب وبار اصافی ان هستند که اگر کسی دلسوزانه تدریس فیزیک رو نکرده باشه نمیتونه درک درستی از اجحاف عطیم در حق استاد خشخاشئ داشته باشه

 113. دلفانی

  اقای مقدم حتما فامیل وزیرید که بهتون بر خورده !!ما وزیری مثل دکتر نجفی میخوایم

 114. علی

  مسئولین به دزد و قاتل و گوسفند نیاز دارند.وتمام این نابسامانیها به گردن انهاست

 115. ناشناس

  فقط متاسفم و وقتی این مطلبو خوندم واقعا از ته دل ناراحت شدم واقعا چی شده که به اینجا رسیدیم خدا صبر بده و به لطف خدا این مشکلات دیگه هیچ گاه تکرار نشه

 116. معلم. عزادار

  با عرض تسلیت به خانواده بزرگ فرهنگیان ایران : تمام نظراتی که شما عزیزان دادید باهمه اختلاف نظراتی که دارید اما در یک چیز مشترک است آن هم تقبیح کردن این عمل وحشیانه. این کار پسندیده ای است.چون من خوب این معلم عزیز را می شناسم و میدانم معلمی بسیار فداکار و تلاشگر بود و از طرف دیگر دانش آموز قاتل سابقه چاقو زنی داشته است که اخیرا پدر وی بابت این ضرب و جرح فرد دیگری مبلغ ده میلیون دیه پرداخته است. بنابه نظرات اقوامش خانواده ای بسیار پر مشکل دارد و آیا باتوجه به این مهم نظام تعلیم و تربیت کارش. درسته! وقتی که مردودی از این سیستم برداشته می شود آیا بنظر شما آمدن اینچنین دانش آموزانی به پایه های بالا تر و قبولی الکی برای این که هزینه ها رو در آموزش و پرورش کم کرد شایسته است این سیاست به قیمت جان یک معلم فداکارتمام شود. خودتان قضاوت فرمایید.

 117. معلم. عزادار

  نکته دیگر این که چرا صدا و سیما این خبر رو سانسور می کند آیا اطلاع ندارد بازتاب این خبر در شبکه های اجتماعی چقدر گستزده بوده است که حتی کانال های ماهواره ای از جمله بی بی سی و من و تو آن را پخش کرده اند.چرا؟!!!!!!!!!!!!!!!!

 118. پیام

  قانون اموزشی در سالهای اخیر با تغییرات غیر کارشناسی مواجه شده نظام ثلثی و مردودی بهترین ابزار و نظام اموزشی بود

 119. سید محمد حسینی

  وقتی دیدم خیلی ناراحت شدم

 120. ARASH

  بنده به وزارت آموزش و پرورش تبریک میگویم بابت سیاست گذاری غلط و اشتباهی که کرده اند ، عاقبت بها دادن به محصل و مجبور کردن معلم ها به نمره دادن همین میشود که میبینید!!!!
  وقتی محصل با معدل ۶ و ۱۴ تجدیدی از سال اول دبیرستان به دوم و سپس سوم و.. می رود همین است!!!
  از این بدتر هم میشود بنشینید و ببینید!!!!!

  • شاهین مولایی

   واقعا درست است

 121. ARASH

  به صدا وسیما هم تبریک می گوییم ، هر روز یک گزارشگر بیکار از این بیمارستان به آن بیمارستان….
  اگه میتونید یه گزارشگر بفرستید وضعیت مدارس رو ببینید..
  چرا هیچ خبری از این شهادت مظلومانه شهید خشخاشی در صدا و سیما پخش نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • رضا فرهنگی ایلامی

   این یک فاجعه هست.رسانه ها چرا در این مورد خبر و یا اظهار نظر نداشته اند،یعنی این قدر معلم به فراموشی سپرده شده است.اگر در کشور دیگر بود حالا زیرنویس تلویزیون و دیگر رسانه ها شب و روز در تیتر اخبار میذاشتن.خداوند به خانواده ی این عزیز صبر بدهد و امید است مسئولین علاج واقعه را قبل از وقوع بکنن.

   • عبدا ....

    رضای عزیز .چه خوب گفتی همه دروغ می گن حتی صدا وسیما .اصلا ابراز تاسف نکردند اخه اگه نمی دونی اونامیگن شما زیادی هستید .فکر کنم خوشحال بشن از این نوع حرکات وقیحانه

  • عبدا ....

   ارش عزیز من به نجابت تو بیشتر از شهید خشخاشی غصه می خورم کجای صدا وسیما را به معلمان اختصاص دادند که شهادت مظلومانه همکار عزیزمان را حساب کنند واقعا جای شرمساری واین ننگ همیشه بر چهره انان خواهد ماند

 122. امیر

  معلم با ۲۳ سال سابقه و لیسانس میره سر کلاس ۳۸ نفره با این بچه های شیطون و بی ادب که کاری جز مسخره بازی و لوس بازی و لودگی و بی احترامی نمی کنند . در آخر ماه به معلم یک میلیون دویست هزار تومان حقوق میدهند . آیا رواست ……………….

 123. امید

  از شنیدن این خبر شوکه شدم .امیدوارم این اتفاق به مدارس ابتدایی رایج نشود

 124. ایمان

  یه عده ای نشسته اند در آموزش و پرورش و به عنوان کارشناس پول می گیرند تا نظام آموزشی مرده (ثلثی) را زنده کنند که نتیجه اش همین می شود مغلم در برابر دانش آموز قرار می گیرد. اگر چه این حادثه دلخراش است ولی باید دید زمینه های اجتماعی این مشکلات در کجاست ؟امروزه اکثر مردم ایران به شکل خیلی جدی پرخاشکر شده اند و مهارت های حل مسئله به شکل علمی به کودکان و نوجوانان که مانند دریایی متلاطم هستند اموزش داده نمی شود.وقتی که مربان پرورشی از ساختار آموزش و پرورش حذف می شوند و یا افراد فاقد صلاحیت که دانشی در تعلیم و تربیت ندارند به کارگرفته می شوند به نحوی زمینه ساز این حوادث می شوند. بنده خودم به عنوان کسی که در ۱۵ سال پیش دانش آموز بودم از این سیستم ثلثی نفرت دارم.مرگ یه بار شیون هم یه بار .یه دانش آموز به خاطر نمره یک درس چند بار باید امتحان بدهد؟بعضی از معلمان هم به دانش آموزان زور می گویند و مشکلات انضباطی آنها را بهانه کرده و نمره ای که حق دانش آموز است نمی دهند.

 125. دانشجوی پزشکی

  سلام >من از صمیم قلب این واقعه تاسف برانگیز رو به همه جامه اموزشی کشور تسلیت میگم و از خدا طلب امرزش برای اون استاد گرانقدر دارم و صبر برای بازماندگانش.
  و چند کلامی صحبت با عزیزانی ک یک طرفه بریدن و دوختن و پوشین:
  دوستان این ضایعه حتی ممکنه اون سره دنیا هم اتفاق بیفته پس اینقدر نژاد پرست و کوته بین نباشید.دوستان چرا به شهرهای دیگه توهین میکنید؟چرا همش میگید مهاجر؟چرا دنبال اینید ک بفهمید از چ شهری و با چ اصالتی بوده؟دوستان تمام استان لرستان محرومه چرا میگید حق خوریه خرم اباد؟تازه بروجر توی صدر امکاناته اگه کمترم نباشه.
  دوستان گذشته ازدلایل گفته شده فراموش نکنیم ک سن بلوغ خطرناکترین و حساسترین سن برای نوجوونا بخصوص پسرهاست .نوجوونا تو این سن بسیار حساس خود رای مغرور وپرخاشگر میشن و این دانش اموز مستثنی نیست ازین جریان و مزید بر علت شده پس خ به حاشیه نرید.

 126. moallem!

  سلام .
  متاسفانه این فرهنگ ما روز به روز رو به زوال میرود..
  دانش آموزان چندین سال پیش از نظر اخلاقی با دانش آموزان الان قابل مقایسه نیستند،قبلا معلم اجر و قربی داشت و روی حرفش حساب میکردند…دلایل این کج خلقی های جامعه از یک طرف به سیاست های غلط دولت مربوط میشود و از طرفی هم به عملکرد بسیار ضعیف بسیاری از خانواده ها که آن هم ناشی از عدم آموزش های درست در جهت فرهنگ سازی و از بین رفتن ارزشها در جامعه امروز ماست . . . تا یه اتفاق خیلی ساده برای دانش آموزی میفته یا نمره ای از ایشان کم میشه اولیای گرامی زود میان میپرن سر معلم!!!در حالی که ضعف های اصلی که در وجود خود و فرزندانشان هست را نمیبینند …واقعا متاسفم

  روح این معلم عزیز شاد

 127. همکار

  آقا تنها چیزی که برای مقابله با این ناهنجاریها در کشور ما جواب داده و جواب خواهد داد “تنبیه بدنی” است…
  برای معلمها باید بجای این همه کلاسهای ضمن خدمت یه مقدار کلاس آموزش دفاع شخصی داده شود و همینطور معلمان گرامی باید هفته ای ۲یا ۳ جلسه به باشگاههای بدنسازی مراجعه کنند!
  متاسفم
  روح این عزیز شاد

 128. مهندس!

  سلام .
  متاسفانه این فرهنگ ما روز به روز رو به زوال میرود..
  دانش آموزان چندین سال پیش از نظر اخلاقی با دانش آموزان الان قابل مقایسه نیستند،قبلا معلم اجر و قربی داشت و روی حرفش حساب میکردند…دلایل این کج خلقی های جامعه از یک طرف به سیاست های غلط دولت مربوط میشود و از طرفی هم به عملکرد بسیار ضعیف بسیاری از خانواده ها که آن هم ناشی از عدم آموزش های درست در جهت فرهنگ سازی و از بین رفتن ارزشها در جامعه امروز ماست . . . تا یه اتفاق خیلی ساده برای دانش آموزی میفته یا نمره ای از ایشان کم میشه اولیای گرامی زود میان میپرن سر معلم!!!در حالی که ضعف های اصلی که در وجود خود و فرزندانشان هست را نمیبینند …واقعا متاسفم

  روح این معلم عزیز شاد

 129. شهر زاد

  سلام من در بروجرد دارم در رشته مهندسی برق تحصیل میکنم حالا میترسم پا از خانه ام بذارم بیرون

  • نسترن

   بابا بیخیال مگه تگزاسه

   • عبدا ....

    نسترن خانم .از این اظهار نظر شما شوکه شدم قتل یک فرهنگی مساویست با فاتحه یک مملکت .واقعا باور نداری ؟؟//؟؟؟؟؟؟؟؟

 130. دانشگاه

  واقعیت جامعه ما این است که میبینیم. وضعیت دانشگاه ها هم بهتر از این نیس. این ره که می رویم به ترکستان است………..

 131. دانشگاه

  تا کی مث کبک سرمونو بکنیم تو برف؟

 132. فرهنگی دل نگران

  این معلم مرحوم فدای ۲ ضعف اساسی درسیستم آموزشی شد:۱ارائه نمرات کیلویی به دانش آموزان ودرس نخواندن وبالا رفتن توقع دانش آموزان ووالدین درارتباط بادریافت کارنامه قبولی ۲عدم کفایت اکثریتی امورتربیتی ومعلمان پرورشی درارتباط بامشکلات روحی روانی واخلاقی وعدم بررسی کارشناسانه این معضل درمدارس …که متاسفانه این دومشکل اساسی دردو دهه اخیربا ظاهرسازی وماله کشی مسئولین مربوطه به فاجعه ای خاموش مبدل شده واثرات سوءآن به درون اجتماع سرایت کرده وموجبات بی بندوباری فرهنگی رافراهم نموده است.دوائرآموزشی برای پایین آوردن نرخ ظاهری افت ثحصیلی وامورتربیتی باپرداختن به کارهای غیرضرور وراحت مثل ایجادبوفه مدارس واردوهای صرفا تفریحی!!!!

 133. عبدا ....

  سلام من واقعا برای وزیر اموزش و برورش متاسفم .عجب شجاعت وشهامتی داره یکی به این بنده خدا بگه از خواب بیدار شه اگه تو یه کشوردیگه ای بود وزیرش سریع استعفامی داد

 134. دلدار از رشت

  روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت
  شبها رفت و دل ساده ی ما لنگ نگشت
  ذهن ما بستر صد خاطره با یاد تو بود
  یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت.
  « همیشه به یادت هستیم»
  با اندوه فراوان درگذشت همکار عزیزمان را تسلیت عرض نموده، و برای بازماندگانش صبر جزیل مسئلت می نماییم. روحش شاد و یاد ش گرامی!

 135. عبدا ....

  عبدا.. کمترین درخواست ما فرهنگیان استعفای وزیر است تمام وجودم را تاسف و خشم ومظلومیت فرا گرفته …دیگر بس است وتا کی مسئولین به خود می ایند/

  • arji@yahoo.com

   واقعا برای مسولان کشورمتاسفیم که این همه ظلم وبی عدالتی درحق معلمان روا میدارند.جواب خداراچگونه خواهند داد؟

 136. جمعی از معلمان و دانش آموزان

  بسوز ای شمع، بتاب ای ماه، بریز ای اشک
  به سوک او، به سوک گفتگوهایش، به یاد مهربانیهایش

  هلا ای دوستان، اگر او به زیر خاک خفته، اگر دیگر به روی ما نمی خندد
  ولی یادش و نامش چه زیبا تا ابد جاوید خواهد ماند!

 137. معلم

  معلم دلسوز روحت شاد.
  فانی بی لیاقت حداقل استعفا بده بدانیم زنده ای

 138. معلم

  معلم
  یکی دو روز پیش کشته نشده
  وقتی کشته شد
  که حرمتش را با تبعیض ها
  نامردمی ها
  نامدیریتی ها
  ناسپاسی ها
  نادیده گرفتن ها
  ناشایستگی ها
  و نا های نافیه بسیار
  شکستند
  از روزی
  که گفتند
  زیادند یا زیادی اند
  از وقتی که
  با شعار پیامبری شغل اش
  به مسافر کشی و دستفروشی و پادویی حجره های شکم برآمدگان درس نخواندگان پولدار بازاری اش فرستادند
  از وقتی که هر شب چشم حقیر و دست تهی به سر وقت خوان خالی و خانه ی بی پناهش فرستادند
  از وقتی که وادارش کردند
  برای جهیزیه ی دخترش
  برای حفظ آبرویش
  کلیه اش را بفروشد
  از وقتی که
  دست و پاش رو بستند
  و حق اعمال نمره ، تکلیف ،برخورد با دانش آموزان خاطی ولو با لفظ و کلام را برایش مایه ی عقاب و تخلف شمردند
  از وقتی که ….
  لطفا هیچ دانش آموزی را قاتل معلم نشمرید
  قاتل معلم
  کسانی اند که مفهوم و معنای معلمی را کشته اند..

 139. معلم

  معلم عزیز روحت شاد / و با شهدای هسته ای محشور شوی . این یک نمونه بی حرمتی به معلم وعالم است .من نمی دانم مشکل آموزش وپرورش چه کسانی باید حل کنند .

 140. دبير اصفهاني

  خانه از پایبست ویران است
  تا زمانی که دیدگاه مجموعه ی صاحبان قدرت به آموزش و پرورش همین است وضع ما و وضع تعلیم و تربیت در کشور ما همین است
  در ضمن برادران لرستانی دست از دعواهای قومیتی بردارید که بعضی ها همین را می خواهند تا اصل موضوع کمرنگ شود

  واما آقای روحانی امید معلمین را ناامید کردند با این تدبیرشون در انتخاب …

 141. معلم فرهنگی از اذربایجان

  شب دراز است وقلندر بیدار با عوض شدن مدیر مدرسه و معاون مدرسه صورت مساله را پاک کردندو خیال رییس و مدیرکل اموزش پرورش و وزیر راحت مشکل حل شد فردا با یک بیانیه ازطرف مدیر کل و وزیر چهلم معلم شهید را تسلیت میگویند و تمام اقای وزیر واقعا دستت درد نکنه نماینده مجلس استان لرستان کجایید استیضاح وزیر تا شاید بخاطر میز هم که شده تدابیرلازم بکار گیرد

 142. فرهنگی لر

  دوستان و همکاران عزیز مشکل در فرهنگ ما نیست مشکل در تربیت فرزندامونه. چه بیرون از خانه و چه در خانه.هر کس به نوبه ی خود مقصره و سهمی از این ماجرا داره. این از نماینده انتخاب کردنمون این از رسانه هامون این از این همه بی احترامی به شان معلم و دم نزدن حتی یک معلم این از سیاست های غلط آموزش و پرورش و…. .. این جامعه ای هست که خود ما ساختیمش . حالا طرف بلند میشه به خاطر کلاس شهرش میگه اینا بروجردی نبودن اینا فلان جایی بودن بسه توروبخدا ما همه به خاطر این معلم اشک ریختم گریه کردیم.

 143. نوبت

  سلام شاید فردا نوبت یکی از ما باشد.خدا خودت کمک کن.من به عینه دیدم چاقو میارن ولی نمیشه چیزی گفت

 144. مهدی

  مسولین بی کفایتی که آموزش وپرورش را به گند کشیدند حرمت معلم و معلمی را شکستند استعفا استعفا…..

 145. جمعی از معلمان و دانش آموزان

  معلم گرامی روحت شاد.

 146. یک معلم

  اقای وزیر این نتیجه سند تحول بنیادین اموزش پرورش است .مسولان دست پختتون عالیه.خوب هوای معلمان را دارید حقوق پنج هزار زیاد میشه همه خبر دارن خبری به این مهمی از رسانه پخش نشه پس افق رسانه و جلساتشون الکیه

 147. حسن

  واقعا دست مریزاد به این مسئولین محترم چه گوش های شنوایی دارندانگارنه انگاراصلااتفاق خاصی نیفتاده بابامگه چی شده؟؟یه معلم به قتل رسیده (معلمی شغل انبیاست)واقعامتاسفم به نظام آموزش وپرورش که چنین وزیرومسئولانی داردکه درشأن معلمان درحدخودکشی تلاش میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 148. امیر

  راستی میدونین قیافه معلما با این تغذیه ای که دارن یواش یواش تبدیل به زامبی شدن.
  امیر فرهنگی هستم.

 149. حسین گودرزی

  می دانید که عده ای رشوه گرفته اند تا آن دانش آموز را فراری بدهند ، و نا خواسته او را به دهان هیولا ها یعنی گروهک های جنوب یا غرب هدایت کرده اند.
  خاک بر سرشان بیچاره ترش کرده اند.

 150. دانش آموز

  بدون هیچ مقدمه و سخنوری میگم که:باعث و بانی این حادثه رو باید دقیقا همونجوری قصاص کنن/با چاقو و ضربه زدن به شاهرگ
  همین
  اینجوری هر کس میفهمه که باید خشمشو کنترل کنه و مثل آدم رفتار کنه

 151. متانت

  وای صبح عکس استاد خشخاشی رو که دیدم گفتم این معلم خیلی برام چهرش آشناست از صبح تا الان دارم به ذهنم فشار میارم که این آقا رو کجا دیدم، یادم افتاد که زمانی که بروجرددانشجو بودم استاد درس فیزیکم بود. خیلی مرد محترم و متشخصی بود همیشه قشنگ درس می داد قشنگ جواب دانشجو رو می داد. وای خدا رحمتش کنه. خیلی مرد شریف و بزرگواری بود.من به عنوان یک دبیر و به عنوان یک دانشجویی که در کلاس درس این بزرگوار حضور داشتم به خانواده محترمشون تسلیت می گم روحش شاد و یادش گرامی.

 152. معلمی دلسوخته ونگران

  هل من ناصرا ینصرنا…توهین وتحقیر برای یک معلم به همان اندازه که توهین وتحقیرازطرف فرزندبه پدرومادر آزاردهنده است ،من یک معلم هستم که باوجدان کارمیکنم اما دیگه کسی طالب وجدان نیست همه نمره بالامیخوان حتی اگر چیزی یادنگرفته باشند وسوگلی مدیروخانواده وداش اموزمعلمی است که کیلویی نمره بده حتی اگرازاول سال تحصیلی تااخرسال تحصیلی فقط گل بگه وگل بشنوه سرکلاس درس البته من همکارانی که این کاررومیکنند که تعدادآنهاخوشبختانه اندک است رو سرزنش نمیکنم آنهاهم حتما ازاین وضع خسته شدندوبلاخره تسلیم شدند وفقط اخرسال نمره خوبی به دانش اموزمیدن تا همه براش کف مرتب بزنن .راستش من هم این روزها دارم به همین قضیه فکرمیکنم چون یک دست صدانداره …وبدبختی ازاین بالاترنیست که تعلیم وتربیت چندین نسل بازیچه بشه …بعضی وقتها گریه ام میگیره که چرا؟!

 153. معلمی دلسوخته ونگران

  چرا منتشرنمیشه ؟!حرف نامناسبی زدم؟!!!بازهم متشکرم ازلطف شما

 154. امیر حسین زادبود

  سلام من شاهد صحنه هستم این دانش اموز که در کلاس من بوده در دوران راهنمایی به گوش معلمی اسیب رسانده بود

 155. امید از راه دور.....

  روحت شاد ای معلم مهربان… تقصیر اون قاتل کوچلو نیست. تقصیر این فرهنگ و این جامعه است. با این فاجعه بزرگ فکر میکنم معلم ها بترسند دیگه نمره پایین به دانش آموزها بدهند یا کسی شغل معلمی رو به عهده بگیره..!!! روحت شاد و یادت گرامی باد….

 156. مهدي

  دوستان عزیز درگیر نمودن قومیتها به یکدیگر وتعصبات کورکورانه چاره وراه حل مشکل نیست بلکه دسیسه کهنه انگلیس درگیری قومیتها جک درست کردن برای بعضی قومیتها وزبانها جنگ شیعه وسنی لباس نخ نمای انگلیس چاره این اتفاق جز با تکیه بر علوم روانشناسی وجامعه شناسی حل نمیشه از اتهام وتهمت به اقوام و.. هیچ چیز حاصل نمیشه

 157. نادر

  با سلام و همدردی با همه معلمان داغدارم . یک سئوال دارم و ان اینکه این نوجوان ما مگر نه اینکه در کشور مسلمان و تحت امیزه های دین مبین و توسط همین سیستم اموزش و پرورش پرورانده شده ؟
  چون نیک نظر کردو پر خویش در ان دید/گفتا ز که نالم که از ماست که بر ماست
  (شعر روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست).

 158. علی از کرج

  واقعا معلمین ما مظلومین جامعه هستند خیلی اعصابم خرد شد خدا بیامرزش ،مسؤلین پاسخ بدید

 159. زهرا

  واقعا متاسفم

 160. سميرا بابايي

  اخ فلبم اتیش کرفت مشکل کار کجا بوده ?دانش اموز تا این حدد عصبی ?دوستان اکر دانش اموز مشکل روحی داشته جرا خانوادهش برای در مانش اقدام نکردن? جرا معلمان مدرسه تو جریان مشکل روحی فرزندشان قرار ندادن ?اکه که نه نوجوان شرور بوده درس و مدرسه بررای جی این ادمه ?حالا خانوادش ودانش اموزان دیکه و جامعه معلمان درکیر کرده تورو خدا بدر ومادرها اکه بجه علاقه نداره نفرستیش مدرسه بفرستید دنبال یه کار دیکه بزارید در س در مرحله دوم باشه

 161. سعید

  من یه بروجردیم واقعا برا خودم متاسفم ک تو این شهر زندگی میکنم.کاشکی سعادت داشته باشم برم خرم اباد

 162. عشق ممنوع

  واقعا چجور مملکتی که فکر این کارها را نمی کنه واقعا تسلیت عرض می کنم موفق باشید

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true