×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
فرزند و همسر ، بعد از فوت بازنشسته از چه حقوقی برخوردارند ؟

فرزند و همسر، بعد از فوت بازنشسته از چه حقوقی برخوردارند ؟

ارجانیوزسیاوش حیدری  : در صورت فوت بازنشستگان و مستمری‌ بگیران تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای، بازماندگان آنها می‌توانند از حقوق مستمری متوفی بهره‌مند شوند . قوانین مختلف کشور، از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون استخدام کشوری، آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سایر قوانین مشابه، قواعد و مقرراتی را برای حمایت از بازماندگان متوفی که دارای رابطه استخدامی یا بازنشستگی با نهاد مذکور بوده است، پیش‌بینی کرده‌اند. بدین ترتیب، می‌توان گفت حمایت از بازماندگان به عنوان یک اصل اساسی در همه قوانین بیمه‌ای دیده شده و قانونگذار از آن حمایت کرده است.
کدام بازماندگان؟
بر اساس ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی «بازماندگان واجد شرایط متوفی مرد که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارت‌اند از: اول،‌ عیال دائم بیمه ‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است؛ دوم، فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال‌ تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند؛ سوم،‌ پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ‌ثانیاً سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نمی‌کنند.»
بر اساس تبصره همین ماده، همسر فرد متوفی در صورتی که دوباره ازدواج کند، از دریافت حقوق مستمری همسر متوفی محروم می‌شود، اما در صورتی که شوهر دوم نیز فوت کند، می‌توانند دوباره از حقوق همسر متوفی اول برخوردار شود. حال اگر بیمه ‌شده اصلی زن باشد و فوت کند، مطابق ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی «شوهر وی مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً سن ‌او از ۶۰ سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت نکند، می‌تواند از مستمری بیمه ‌شده متوفی برخوردار شود.» همچنین فرزندان زن، در صورتی که «اولاً پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند و ثانیاً سن آنها کمتر از ۱۸ سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند، تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌ یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌ قانون قادر به کار نباشند» نیز می‌توانند از حقوق مستمری مادرشان که متوفی شده است، بهره‌مند شوند.
بر اساس ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی «میزان مستمری همسر بیمه‌ ‌شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده است و در صورتی که بیمه ‌شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.»
پدر و مادر زن نیز در صورتی که «اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکنند» می‌توانند از حقوق مستمری دخترشان استفاده کنند. بهره‌مندی همسر، فرزندان و پدر و مادر متوفی وظیفه‌بگیر یا مستمری‌بگیر در قوانین مشابه دیگر نیز همانند قانون تامین اجتماعی ذکر شده و آمده است. برای مثال، بر اساس قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده «قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت» مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ این قانون مصوب ۱۳۶۴ وراث کارمندان دولت و فرزندان و نوادگان وظیفه ‌بگیران را در شمول حمایت‌های قانون قرار داده است.
سهم بازماندگان
بر اساس ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی «میزان مستمری همسر بیمه‌ ‌شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده است و در صورتی که بیمه ‌شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.»
البته بر اساس اصلاح صورت‌ گرفته در ماده ۸۳ قانون، میزان مستمری همسر به میزان ۱۰۰ درصد از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. همچنین «میزان مستمری هر فرزند بیمه‌ ‌شده متوفی معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، مستمری او ۲ برابر میزان مذکور خواهد بود.» میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه ‌شده متوفی نیز معادل ‌۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه ‌شده است. البته بر اساس تصریح قانون، مجموع مستمری‌ بازماندگان بیمه‌ شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند، هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت، اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود، سهم بقیه آنان با توجه ‌به تقسیم‌بندی مذکور افزایش خواهد یافت و در هر حال، بازماندگان بیمه‌شده از ۱۰۰ در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
قطع و برقراری دوباره مستمری
بر اساس قوانین تامین اجتماعی، استخدامی کشوری و بیمه همگانی، در صورتی که فرزندان ذکور متوفی تا ۲۰ سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا ۲۵ سالگی می‌توانند از حقوق مستمری یا وظیفه پدر یا مادر خود بهره‌مند شوند. فرزندان اناث متوفی نیز مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند یا به شغلی اشتغال ندارند، می‌تواند از حقوق مستمری یا وظیفه متوفی بهره‌مند شوند. با توجه به مقررات قانون، با اتمام ۲۰ سال برای فرزندان پسر (۲۵ سال در صورت ادامه تحصیل) یا ازدواج و اشتغال به کار برای فرزندان دختر حقوق مستمری این فرزندان قطع خواهد شد. همسر متوفی نیز در صورتی که ازدواج مجدد کند، از دریافت حقوق مربوط به مستمری یا وظیفه همسر خود محروم می‌شود و تحت تکفل همسر دوم قرار می‌گیرد.
همسر فرد متوفی در صورتی که دوباره ازدواج کند، از دریافت حقوق مستمری همسر متوفی محروم می‌شود، اما در صورتی که شوهر دوم نیز فوت کند، می‌توانند دوباره از حقوق همسر متوفی اول برخوردار شود
بر اساس قوانین تامین اجتماعی، همسر بیمه‌ شده متوفی در صورتی که پس از ازدواج دوم، از همسر دوم جدا شود، امکان رجوع به حقوق مستمری همسر اول را ندارد، اما اگر همسر دوم نیز فوت شده باشد، امکان رجوع به مستمری همسر اول و برقراری دوباره آن مطابق قانون برای وی مهیا است. البته این مقررات در قوانین مشابه ممکن است متفاوت باشد. مثلاً در «آیین‌نامه مربوط به بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی» مصوب ۱۳۸۱ در صورت طلاق یا فوت شوهر دوم همسر متوفی یا شوهر فرزندان دختر متوفی، امکان برقراری دوباره مستمری برای آنان فراهم است.
در تبصره ۴ ماده ۹ این آیین‌نامه آمده است: «هرگاه فرزندان یا نوادگان اناث سردفتر و یا دفترکار که شوهر اختیار کرده‌اند، بعد از فوت سردفتر و یا دفتریار مطلقه شوند یا اختیار شوهر بعد از فوت سردفتر یا دفتریار بوده باشد، پس از مطلقه شدن، به شرط موافقت سایر مستمری‌بگیران، می‌توانند به تساوی از سهم مستمری موافقان استفاده نمایند.»
بنابراین، بر اساس این بند قانونی، برقراری مجدد مستمری چنین افرادی، منوط به موافقت سایر مستمری‌ بگیران تحت تکفل متوفی است، زیرا بر اساس مقررات، مجموع پرداخت‌ها به بازماندگان نباید از ۱۰۰ درصد حقوق قانونی متوفی بیشتر باشد و در نتیجه، اضافه شدن سهم جدید منوط به کاهش سهم دیگران است و از این رو، منوط به موافقت دیگران است

سیاوش حیدری
کارشناس امور حقوقی

false
false
false
false
 1. سحر

  با سلام, میخواهم راجب این مسئله که اگر موت مادر باشد و از حقوق مستمری بازنشستگی برخوردار بود بعد از فوت ایا این حق میتواند به دختر وی برسد یا خیر لطفا جواب بدین

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام اگر دختر ازدواج کرده باشد حقوق به وی تعلق نمی گیرد اگر ازدواج نکرده باشد حقوق به دختر مجرد تعلق می گرد البته طرح سوال باید طوری طرح شودکه که دختر کارمند هست یا نه ؟پدر زنده هست یا نه ؟که جوابی کامل داده شود باز بنده در خدمتم

 2. زهرا رفیعی

  سلام خسته نباشید شوهرم فوت کرده میخواستم ببینم برای بیمه بازماندگان حضور همه زوری هست ممنون از شما

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام نه زوری نیست .اگر مدارک کامل باشد یکی به نمایندگی از ورثه مدارک را برای حقوق بازنشستگی تحویل می دهد .

 3. نسرین الف

  پدرم فوت کرده مبلغی از حقوق ایشان به من که مطلقه میباشم تعلق میگرفت متاسفانه حقوق مرا به دلیل اینکه کارمند قرارداری میباشم قطع کردند. طبق چه ماده ای میتوانن تقاضای برقراری مجدد حقوق پدرم داشته باشم.

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   با سلام احترام فراوان
   مرحوم پدرتون کارمند چه ارگانی بوده اند ؟
   بیمه دولت بودند یا تامین اجتماعی ؟
   مادرتون زنده هستن یا نه ؟
   مادرتون حقوق بگیر دولت هستند یا جای دیگر ؟
   ایا از حقوق مرحوم پدرتوون تا چه مدت مادرتن اسفاد ه کرده اند ؟
   در کلا چند فرزند هسید ؟فرزند های دیگر تقاضای حقوق پدرتون را کرده اند ؟
   به این سووالا پاسخ یدهید تا جواب کاملی با ذکر ماده مستند و مستدل براتون بنویسم
   با احترام

 4. ناشناس

  با عرض سلام وخسته نباشید
  دانیال (ازتبریز)
  پدربزرگ بنده (پدرمادری)بازنشسته نیروهای مسلح میباشد که فوت نموده اند ومادربزرگ بنده نیزهمجنین فوت نموده است.باتوجه به اینکه پدربنده سکته مغزی نموده وفاقد توانایی لازم جهت انجام کارمیباشد وفاقد هرگونه درآمد وحقوقی میباشد آیا امکان استفاده ازحقوق پدربزرگ برای ماردم مقدور است؟
  باتشکر

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   با سلام بله مقدور می باشد با ارائه مدارک معتبر از دکتر مربوطه و استهشاد محلی مبنی بر مرگ مغزی و کار افتادگی پدر امکان استفاده از حقوق مستمری امکان پذیر است

 5. معصومه

  پدرم باز نشسته میباشه میخواهد زن بگیره مهریه زن حقوق بعداز فوت پدرم است آیا من که شوهرم فوت کرده و هیچ در امدی ندارم میتوانم از حقوق پدرم استفاده کنم؟ یعنی بعداز فوت پدرم

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   با سلام بعد از فوت پدر حقوق مستمری به زن می رسد و دختر تا سن ۱۸ سالگی اگر شوهر نکند حقوق به او می رسد و اگر دختر شوهر کند حقوق مستمری برای دختر قطع می شود

 6. حمزه نظام دوست

  پدرم بازنشسته آموزش وپرورش بود شش ماه است فوت کرده است دو تا زن داشت یکیش همسر دائمی است و دیگری مادرم که اسمش توی شناسنامه پدرم نیست ولی اسم بچه هاش هست فقط صیغه موقت دارد آیا حقوق بازنشستگی پدرم به مادرم تعلق میگیرد؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   با سلام به ازدواج موقت حقوق مستمری تعلق نمی گیرد

 7. نا شناس

  با سلام و قبولی طاعات و عبادات .اگه همسر من مادرش تحت تکفلش باشد و بخواهد بیمه تامین اجتماعی کند ایا بعد از فوت همسرم حقوق به مادرش تعلق میگیرد یا نه؟؟اگه تعلق میگیرد چند در صد میباشد؟؟ سن مادرش ۶۸میباشد.در صورتی که دو فرزند دارم .دخترم ۲۱ سالشه دانشجو میباشد پسرم ۱۵ ساله میباشد.چند در صد حقوق به خودم تعلق میگیرد؟؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   بله تعلق می گیرد .پسر تا سن ۱۸ سالگی حقوق میگیرد و در صورتی که پسر سرباز یا دانشجو باشد باز هم تعلق میگیرد و اگر دختر شوهر کند حقوق قطع خواهد شد و تمام حقوق مستمری به مادرش تعلق می گیرد تا زمانی که فوت کنند .
   مثلا اگر یک میلیون حقوق بگیرد نصف حقوق به زن تعلق میگیرد یعنی ۵۰۰ هزار توامن

  • نا شناس

   چرا جوابم را ندادید من پنجشنبه ۲۰ خرداد سوالم را مطرح کردم ولی هنوز جواب ندادید

  • احمد صفری راد

   باسلام
   کارشناس حقوقی ما جماب سیاوش حیدری جواب شما رو دادند در کامنت بالا

 8. نا شناس

  لطفا زود جوابم را بدهید ممنون

 9. مینا

  در صورت فوت پدر یک خانم که بیمه تامین اجتماعی داردوبعد ازچند سال فوت همسرش که فاقد هرگونه درآمد وبیمه ای است آیا حقوق پدر متوفی به نسبت مساوی بین مادر و دختر تقسیم میشود یا به دختر یک سوم میرسد؟۳ خواهر و ۳ برادر هستند که فعلا فقط همسر متوفی حقوق میگیرد که بقیه دخترها شوهر دارند.

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   خیر مساوی تقسیم نمی شود
   به مادر نصف و به دختر یک سوم تعلق می گیرد در صورت فرزندان پسر تا سن ۱۸ سالگی تعلق میگیرد مگر اینکه سرباز یا دانشجو باشد و در مورد دختران در صورت ازدواج مستمری انها قطع خواهد شد

 10. سارا

  سلام خسته نباشید،پدر من بر اثر تصادف از نظر جسمی از کار افتادن و چند بار سکته مغزی کردن و ما هیچ منبع در امدی نداریم،پدر مادرم بازنشسته نیروهای مسلح بودن که فوت شدن همینطور همسرشون،ایا حقوق ایشون به مادرم تعلق میگیرد،اگه تعلق میگیرد به کجا باید درخواست داد

 11. سیاوش حیدری

  مدیریت محترم جواب کامنت ناشناس داده شده است در زیر سوال جوابشون مکتوب و مستدل داده شده است

 12. سیاوش حیدری

  سلام و عرض ادب خدمت خانم سارا
  حقوق به مادر شما تعلق نمیگیرد

 13. محمد

  سلام۰خواهر من شورش فوت کرده وهیچگونه درامدی ندارد ایا حقوق بازنشستگی پدرم به تعلق میگیرد۰چند درصد تعلق می گیرد

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام چون ازدواج کرده از بیمه پدر نمی تواند استفاده کند ولی می تواند از بیمه شوهرش استفاده کند

  • ناشناس

   من کسی رو میشناسم که ازدواج کرد و الان هم طلاق گرفته و از مستمری پدرش استفاده میکند ..

 14. مریم

  سلام اگر زن حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند در صورت فوت مرد به ایشان حقوق بازنشستگی مرد ( مستمری) تعلق میگیرد؟؟؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام بله تعلق می گیرد

 15. نا شناس

  ۲۰ خرداد سوالم را مطرح کردم ولی هنوز جواب نگرفتم .چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 16. نا شناس

  من منتظر جوابم .دیگاه شما در انتظار بررسی است یعنی چه !!!!لطفا جوابم را سریعتر بدهید!!!!!

  • احمد صفری راد

   باسلام
   کارشناس ما جواب سوال شما رو دادند

 17. فرشته

  سلام ، من الان بیمه خویش فرما براى خودم رد میکنم و همسرم بیمه اجبارى هستن ، اگر من و همسرم هر دو در آینده بازنشسته شویم و سپس شوهرم فوت نماید ، آیا حقوق مستمرى شوهرم را به من خواهند داد ؟ یا فقط حقوق خودم را دریافت خواهم کرد ؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   بیمه شوهر به شما تعلق می گیرد و بیمه خودتان همک سر جای خود هست و به شما تعلق می گیرد

 18. مرتضی

  باسلام
  مادرم تاچندسال پیش تحت تکفل بیمه ای برادرم بودن وچندسالیست که ازتحت تکفل ایشان خارج شده اندحال که برادم فوت شده اند
  ایامادرم ازحقوق ایشان سهم می برند
  باتشکر

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   تعلق نمی گیرد

 19. ناشناس

  باسلام وعرض ادب
  پدرم یک ماه پیش فوت کردن و بقیه خواهر برادر ها ازدواج کردن من هم دارم از همسرم جدا میشم ایا حقوق بازنشستگی پدرم بعداز فوت به من هم تعلق میگیره
  باتشکر

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام خیر تعلق نمی گیرد

 20. ناشناس

  باسلام
  من یک ماه است که پدرم فوت شدن و دارم از شوهرم جدا میشم
  خواهر. برادر هام ازدواج کردن و یه مادر. پیر دارم بعد. از فوت پدرم ایا من هم میتونم از حقوق بازنشستگیش به من تعلق میگیره وایا من هم میتونم از طریق بیمه پدرم خودم رو بیمه کنم؟
  ممنون میشم جواب بدید

  • سمیرا

   سلام پدرمن ۴ماه پیش فوت شده حقوق بنام مادرمه.وحالامن دارم ازهمسرم جدامیشم آیاازحقوق پدرم بمن هم تعلق میگیره وازحقوقی که مادرم میگیره کم میشه؟

 21. فرزانه

  سلام
  من دختر دانشجویی هستم که با مادرم زندگی میکنم ایشان بازنشسته ی خدمات درمانی هستند.ایابعد از فوت ایشان حقوقشان به من می رسد یا خیر؟پدرم فوت نشده ولی از ما دور است و بیکار.

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   حقوق ایشان به شما تعلق نمیگیرد به ورژه اصلی تعلق می گیرد ان هم به شروط

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   در ادامه اگر ازدواج نکنید به شما هم تعلق می گیرد

 22. سمانه

  سلام
  وقت بخیر
  من دختری ۲۴ ساله هستم ک تا الان حقوق پدرم رو دریافت میکردم حالا ازدواج کردم میخواستم بدونم درصورتیکه من ب مشکل بر بخورم و مطلقه بشم حقوق پدرم بمن برمیگرده یا دیگه نه ؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   دختر تا زمانی که ازدواج نکنند از حقوق پدر برخوردار هستند بعد از ازدواج از حقوق پدر بی بهره می شوند

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   جواب قبلی حذف
   این جواب را درج نمایید که بر می گردد

 23. فاطمه

  سلام پدر من بازنشسته شرکت نفته ومادرم فوت شده میخاستم بدونم بعد از فوتش همسر دومش کل حقوق بازنشستگیشو میگیره اگر من ک مجردم ازدواج کرده باشم کل حقوقشو بهش میدن ?یا نصف حقوقش حذف میشه بقیه اشو بهش میدن

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   به کسی که ازدواج کرده چیزی تعلق نمی گیرد

 24. فاطمه

  سلام پدر من بازنشسته شرکت نفته ومادرم فوت شده زن دوم عقد داعم داره میخاستم بدونم بعد فوت پدرم کل حقوقش به زن دومش میرسه وقتی من که مجردم ازدواج کنم یا نصف حقوقش حذفه وازنصف مال اونه شرکت همه حقوق رو بدون تغییر بهش میده?

 25. امیر صدرا

  سلام خسته نباشی من ۲۵سالمه پدرم کارمتد اموزش پرورش بوده وبعد به رحمت خدا رفته مادرمم ازدواج کرده الان بیست وشیش ساله حقوق پدرمو مادر بزرگم (مادر پدرم) میگیره هیچی هم به من نمیده با اینکه خودش از جای دیگه حقوق میگیره به علت مشکل دستم از سربازی معاف شدم وتوانایی کار هم ندارم ایا میتونم شکایت کنم وحقوق پدرمو حداقل نصفشو بهم بدن متاهل هم هستم با تشکر امیر

 26. رویا

  با عرض سلام
  پدر من بازنشسته است . و تقریبا ۵ ماه پیش فوت کردن . مادرمم ۳ سال پیش فوت شدن . البته پدرم یه همسر دائمی هم دارن . ۳۰ ساله ومجرد هستم همینطور نزدیک ۷ ساله که در کنار برادرم که شغل آزاد دارن مشغول هستم . ولی حقوق زیادی دریافت نمی کنم . و این کار من بیشتر جنبه سرگرمی داره تا کسب درآمد با حقوق مناسب . برادرم هر چند ماه یه بار یه پولی بابت کار به من میدن که اونم زیاد نیست چون درآمد کارش جوابگوی زندگی خودشم نیست. برای دریافت حقوق بازنشستگی پدرم اقدام کردم . ولی مورد تایید واقع نشدم چون به من گفتند من شاغل هستم . با توجه به این درآمد کم واقعا من مشمول حقوق بازنشستگی پدرم نیستم ؟؟؟؟

 27. امیر صدرا

  سلام خواهشا جواب منو بدین باتشکر امیر از اصفهان

 28. راضیه

  با سلام ما سه تا خواهر هستیم که سنمون بالای سی سال و مجرد جایی هم مشغول کار نیستیم در صورت فوت پدر و مادرمون تا چه زمان حقوق بازنشستگی پدرمون بهمون تعلق میگیره
  حقوق بازنشستگی پدرم الان حدود دو میلیون و صد هزار تومان ایا فقط مقداری از این حقوق به ما تعلق میگیره؟
  پدر بیمه تامین اجتماعی هستن

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   تا زمان ازدواج به شما تعلق می گیرد و بعد از ازدواج قطع می گردد

 29. مرتضی

  پدرم و مادرم فوت کردن ۱۲سال پرستاری همراه با مشکل اعصاب بودم حال بخاطر مشکلی که کسی کار ب من نمیدن و تا کنون چندین مرتبه اخراج هم شدم از مستمری بهما میرسد

 30. ناشناس

  با سلام و خسته نباشید
  ایا یک مرد که ازدواج کرده و دو تا فرزند داره همسر اول خودشو طلاق داده و بعد از ۵ سال دوباره ازدواج کرده و همسر دوم را عقد دائم کرده میتونه الان که در قید حیات بره به دولت اعلام کنه که بعد از مرگم حقوقم را به فرزندانم بدید به همسرم ندید ؟؟ ایا این امکان داره ؟؟؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   امکان ندارد نصف حقوق مستمری بعد از فوت پدر شما به زنش تعلق می گیرد

 31. محمودی

  سلام ما مستمری پدرمون مستمری بگیر سازمان بازنشستگی کشوری ولشکری هست رو میگیریم الان مادر من ۲۵ ساله ازدواج کرده وحقوقش قطع نشده میخواستم بپرسم آیا حقوق به ایشون تعلق میگیره یا میتونیم حقوقشون قطع کنیم آیا درصورت قطع حقوق ایشون رو به حقوق من اضافه میکنند

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   بعد از فوت پدر حقوق مستمری به مادر شما تعلق می گیرد هر چند ازدواج کرئه باشد حقوق ایشان طبق قانتون قطع نمی گزرددد

 32. سجاد

  سلام مادر من حقوق پدربزرگمومیگیره منم پدرم فوت شده ومعلاول هستم ایا بعدازفوت مادرم حقوق به من میرسه

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام بالای ۱۸ سال برای پسر حقوق تعلق نمی گیرد

 33. مهدی

  سلاموخسته دنباشی.ببخشید من پدرم ۲۲سال سابقه بیمه داشته الان فوت کرده ۱۳ساله.مادرم سنش ۶۵سالشه قبلا تامین اجتماعی مستمری میداد به مادرم //الان مادرم رضایت داده که تامین اجتماعی مستمری را به داداشم که نقص عضو ازچشمش ومشکل اعصاب وروانم داره وکمسیون ازکارافتاده اعلامش کرد با تمام مدارک بردیم تامین اجتماعی .چرا قبول نکردن چرا سنگ انداختن جلو پامون.حتی دیوان عدالت گفتن باید زمانی که پدرم زنده بوده برادرم برای اعصابش بستری میشده یعنی درسن ۱۵سالگی.الان سنش ۳۳ سالشه برادرم .پدرمان هم ۱۳ساله ازدنیا رفته بایدبرادرمن بالای ۶۰درصد ازکارافتاده باشه وچیک چشمش را سی درصد گفت بیمه اعصابشم که درزمان حیات پدرم بایدبستری میشده چکاربایدبکنیم وکجا بریم//۰۹۱۶۲۹۳۷۹۰۷

 34. خوشدل

  باسلام.من یک خانم مطلقه هستم ومادرم مستمری بگیرارتشه ومادرم میخواهد تمام حقوق مستمری رابه نام من بزند آیا میشود,لطفاراهنماییم کنید

 35. ساناز

  سلام خسته نباشید
  پدر من بازنشسته شرکت مخابرات بودش بعد از فوت حفوفش به مادرم رسید و قبل فوت مادرم من حقوقش رو به دلیل دختر بودن و مطلقه بودن نصف کرده بودم الان مبخوام بدون الان که مادرم فوت کرده میتونم اقدام کنم که نصف حقوقی که به مادرم رسیده بود هم به حقوقم اضافه بشه؟؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   با سلام
   به حقوق شما اضافه نمی شود

 36. ناشناس

  سلام.من از همسرم ۳سال بود که جدا شده بودم فوت شدن.دوتا پسر دارم الان حقوق ایشون بین دوتا پسرم و مادر همسرم تقسیم شده.از این حقوق به من اصلا راهی نیست که تعلق بگیره؟هم اگه پسرای من ۱۸ساله شدن آیا اون سهم از حقوق که مال پسرای من هست به مادربزرگشون تعلق میگیره؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   به مادر همسرتون تا زمان فوتش مستمری تعلق میگیرد و به ۲ تا پسر بالای ۱۸ سال به بالا در صورتی که سرباز باشند یا دانشجو تعلق می گیرد در غیر این صورت مستمری ۲ پسر بالای ۱۸ سالا قطع می گردد

 37. لاله

  سلام
  پدر من ،چندین سال قبل فوت شدن ،من و خواهرم و مادرم حقوق پدر رو دریافت میمردیم البته ما بچه بودیم و فیش حقوقی به اسم مادرم صادر میشد،
  حدود پنج سال هست که من وخواهرم شاغل شدیم وبیمه ما تامین اجتماعی هست و شغل هم در ارکان دولتی نمی باشد،
  و به همین ترتیب حقوق رو مادرم دریافت میکرد،
  جدیدا اداره بازنشستکان به مادرم گفته که چون دختران شاغل هستند حقوق به اونها تعلق نمی گیره ، مادرم بیان کردند فیش حقوقی به اسم منه و دختران من اصلا حقوق پدرشون رو نمی گیرن ،که مسىول مربوطه گفتند ولی حق اولاد در فیش پرداخت میشده
  از مادرم خواستند که حکم کارگزینی ما رو که تاریخ شروع استخدام در اون درج شده باشه رو باید برای اونها ببریم ،از کسی پرسیدم گفتند احتمالا شاید بخوان از تاریخی که شاغل شدین و نباید حق اولاد میکرفتین ولی پرداخت شده مادر شما رو جوریمه کنند
  باید بکم که در تمام این سالها ما نمی دونستیم که دختر شاغل میشه حقوق پدر بهش تعلق نمیکیره ، و دیکر اینکه اداره هیج نامه مبنی بر این که در صورت اشتغال دختر اطلاع بدین تا حق اولاد کسر شه هم به ما ندادند،
  صندق بیمه بدرم خدمات درمانی هست و ما الان بیمه تامین اجتماعی
  ایا اداره بازنشستکان میتونه جریمه کنه واکر نه من از جه طریقی باید موضوع رو پی کیری کنم
  این هم بکم من الان که فیش حقوقی مادرم رو دیدم از پنجرسال پیش مبلغ حق اولاد بسیار ناجیز بوده از هشت هزار تومن که الان رشیده به بیست و هشت هزار تومن ولی خوب جمع مبلغ در پنج سال زیاد میشه
  لطفا من. راهنمایی کنید جون قصور از جانب اونها هم بوده مه به نگفتن دختر شاغل نباید حقوق پدر رو بگیره

 38. لاله

  ادامه از لاله

  نباید حق اولاد میگرفتین و شاید بخوان این پنچ سال که حق اولاد دریافت کردین جریمه بشین
  صندوق بیمه بازنشستگی پدرم خدمات درمانی و وزارتی و مال ما که الان بیمه هستیم تامین اجتماعی هست
  ایا اداره بازنشستکان میتونه جریمه کنه مادرم رو به طوری که در طی این پنچ سال هیج اخطار یا اطلاعیه مبنی بر این که شاغل هستین از تحت تکلف خارج میشید به ما نداده
  مبلغ حق اولاد بسیار ناجی ز بوده به طوری که فیش حقوقی پنج سال پیش رو که نگاه کردم از پنج هزار شروع شده و الان در حدود بیست هزار هست ولی خوب این مبلغ رو اکر بخوان در پنچ سال جمع بزنن خیلی زیاد میشه
  ممنون اگر راهنمایی کنین

  • دختر

   سلام ، اگر دختر مجرد شاغل باشه ولی صندوق بیمه تامین اجتماعی باشه میتونه حقوق پدر مرحومش رو که از صندوق خدمات درمانی پرداخت میشه دریافت کنه،
   این هم بگم که شغل من ارگان دولتی نیست،
   اگر نمی تونه به جه دلیل و از کی این قانون اومده،

  • دختر

   سلام ، اگر دختر مجرد و شاغل باشه ولی صندوق بیمه تامین اجتماعی باشه میتونه حقوق پدر مرحومش رو که از صندوق خدمات درمانی پرداخت میشه دریافت کنه،
   این هم بگم که شغل من ارگان دولتی نیست،
   اگر نمی تونه به جه دلیل و از کی این قانون اومده،
   اکر ممکنه کسی راهنمایی کنه ممنون و مرسی

 39. لیدا خوشه مهری

  با سلام مادرم بازنشسته آموزش و پرورش بود بتازگی فوت کرده من ۵۵سال سن دارم و همزمان با فوت مادرم متارکه کردم شاغل نبودم و نیستم پدرم حقوق آموزش و پرورش میگیرد و در قید حیات است آیا حقوق مادرم را میتوانم بگیرم؟

  • سیاوش حیدری(از تهران )

   سلام خیر از حقوق پدرتون می توان استفاده کرد

 40. Bahare shafaghi

  سلام پدر بزرگ من فوت کرده بعد از فوت ایشون مادربزرگم حقوق را دریافت کرد وایشون هم فوت کردند پدر منم فوت کرده وحقوق بازنشتگی نداریم و بنده ادامه تحصیل خواهم داد ایا میشود حقوق بازنشتگی پدر بزرکم را دریافت کرد

 41. ناشناس

  سلام ازشوهرم جدا شدم و پدرم هم ۳۰ ساله فوت شده است حال می خام حقوق پدرم رو بگیریم میشه امکان داره؟

 42. مرجان

  سلام. پدر من بازنشسته تامین اجتماعی بودن،یک سال فوت شدن، حقوق به اسم مادرم شده و هر ماه دریافت میکنه، من دختر مجرد و ۳۰ ساله هستم دز حال حاضر شاغلم و بیمه شدم، میخوام از ماه بعد استعفا بدم، بعد از استعفا از کار آیا میتونم از حقوق پدرم استفاده کنم سهم خودمو از مادرم جدا کنم؟ ، اگر میتونم چند درصد به من تعلق میگیره چند درصد به مادرم. لطفا درصد رو حتما بگین ،خیلی برام مهمه، منتظر جواب هستم.

 43. مرجان

  ادامه از مرجان
  یک سوال دیگه هم دارم،اگر من الان حقوق خودمو از مادرم جدا کنم،بعد از ازدواج من، این مبلغ باز به حقوق مادرم اضافه میشه یا نه؟

 44. دختر

  پدر و مادرم هر دو کارمند و یک برادر معلول بالای ۳۰ سال و تحت تکفل پدرم بوده .حقوق پدرو رو چه کسانی میتونن بگیرن

 45. امیرصدرا

  سلام اقای حیدی من دوبار سوالمو تکرار کردم حتی یه بارم جواب منو ندادین خواهشا سوال منم جواب بدین

 46. محسن

  سلام وقتتون بخیر.من ۲۵ سالمه و فرزند پسر متوفی هستم پدرم مستمری بگیر تامین اجتماعی بوده و تنها کسی که حقوق بازمانده بهش میرسه من هستم بدلیل اشتغال به تحصیل.چند سوال داشتم.۱ اگر ازدواج کنم حقوق قطع میشود؟۲-اگر به سربازی بروم در حین خدمت حقوق پدرم را میتوانم بگیرم؟و سوال بعدیم اینه که برای من که دانشجو هستم تا یک سن مشخصی بهم حقوق تعلق میگیره و یا خیر تا مادامی که تحصیل میکنم؟با تشکر.

 47. احمد

  با سلام مادر من مستمر بگیر از کانون بازنشستگان نیرو های مسلح هست.اکه من بخوام معافیت کفالت بگیرم ایا حقوق مادرم قطع میشود

 48. امین

  باسلام اگر فرزند دختری شوهرش فوت کرده باشد واز صندوق بیمه روستاییان ماهانه سیصد هزار تومان حقوق دریافت کند آیا حقوق پدر فوت کرده اش به او تعلق میگیرد یا نه مادرش نیز در قید حیات است و حقوق دریافت میکند از بیمه تامین اجتماعی با تشکر

 49. ناشناس

  سلام پدرم خیلی وقت پیش فوت کرده وحقوقش را مادرم دریافت میکرده خواهر بزرگترم که قبلا ازدواج کرده وهمسر اولش فوت کرده و از همسر دومش هم‌جدا شده ایا از حقوق پدرم به ایشان سهمی تعلق میگیرد یا نه

 50. غلامرضا

  با سلام همسر اول پدرم فوت شده با۶ بچه .وسپس با مادر بنده ازدواج کرده پس از۱۵ سال ازدواج با مادرم یکی از پسران ایشان از همسر اول شهید شده وحقوقی از بنیاد شهیددریافت میکند ودارای بیمه سلامت یا تامین درمان میباشد.آیا پس از فوت پدرم حقوق ایشان به مادربنده که همسر دوم میباشد وآن بچه رابزرگ کرده تعلق میگیرد.با سپاس

 51. امیر

  باعرض سلام وخسته نباشدخدمت شما همسرم فوت شده من ودخترم حدود یکساله مستمری همسرم رادریافت میکنیم ولی حالا مادرشوهرم به مستمری بگیرااضافه شده تحت تکلف مانبوده اگرمیبود ازاول برا ایشون هم وصل میشد فقط ازخدمات درمانی ما استفاده میکرد ایا راهی هست که مستمری مادرهمسرم راقطع کنیم ؟باتشکر

 52. ناشناس

  باسلام
  همسرم کارمندنیروی انتظامی بودو فوت شد حدود یکساله برای من ودخترم مستمری وصل شد. مادر همسرم تحت تکلف مانبوده فقط از خدمات درمانی استفاده میکرد حالا یکماهی میشه براش مستمری وصل شده ایا راهی هست مستمری ایشان قطع شود. جون تحت سرپرستی مانبوده باتشکر ازشما

 53. محمد

  باسلام زنی که خود کارمند است وشوهرش فوت کرده باشد ایا میتواند در عین حال که حقوق کارمندی دارد حقوق شوهرمتوفایش را هم داشته باشد.؟

 54. آ. ت

  سلام خسته نباشید. من دخترمجرد هستم که شاغل نیستم ۱۳ساله که مادرم فوت شده وحقوقش رو من میگیرم. مادر معلم بودن. پدرم هم ازدواج کرده ایشون هم معلم بازنشسته هستن.میخواستم بدونم درصورت فوت پدرم حقوق پدرم که نصف به اون خانم تعلق میگیره ونصف دیگرش به من، حقوق مادرم رو قطع میکنند؟!؟ یا اصلا حقوق پدرم به من تعلق نمیگیره. مچکرم

 55. منصوره

  با سلام من همسرم یه دو ساله فوت کرده و مستمری شو دریافت میکنم ولی چون مستمری اش بین ۳ نفر تقسیم میشه و من هنوز از اون مرحوم قسط دارم و پرداخت میکنم جایی مشغول به کار شدم و بیمه شدم مستمری من و بیمه قطع میکنه نگران شدم و اگه خدای نکرده قطع میشه باید چه کار کنم دوباره برقرار بشه
  تو رو خدا زود جوابمو بدید نگران شدم

 56. فاطمه محمدی

  سلام با تشکر از سایت خوبتون من از شوهرم جدا شدم یک پسره دو ساله دارم بعد از فوت پدرم حقوقشون به من تعلق میگیره به صورت خودکار چه مراحلی باید طی بشه ؟

 57. ناهید

  سلام من دختر مطللقه مستمری بگیر پدرم که بازنشسته نیروهای مسلح بودند هستم مادرم هم بازنشسته همان سازمان بوده اند و فوت نموده اند آیا مستمری دوم به من تعلق میگیرد یا دیگر حقوق مادرم از بین رفته در ضمن دختر من ۲۶سالشه و ازدواج نکرده قبل از فوت مادرم از طریق پدرم دفترچه خدمات درمانی داشت اما الان میگن ممکنه تعلق نگیرد آیا صحت دارد یا اشتباه شده

 58. زهره zohre

  سلام. پدر من ۲۶ سال پیش قبل از اینکه من به دنیا بیام فوت شدن. مادرمم بعد از به دنیا اومدن من ازدواج کردن و حقوق بیمه پدرم رو در طول این سال ها من میگرفتم. الان قانونی وضع شده که زنها میتونند حقوقشون رو دوباره بگیرن. و الان حقوق من کسر شده و به حساب مادرم میریزن. ولی این خیلی بی انصافیه. شما یه قانون رو وضع کردید بدون هیچ تبصره ای !! مادر من ۲۵ ساله ازدواج کرده و من هستم که از پدرم موندم و هنوز دارم درس میخونم و هیچ پولی به جز حقوق پدرم ندارم. چرا باید همین هم قطع بشه و ریخته بشه برای زنی که الان شوهر اولش کفن پوسونده و بچه هاش ازدواج کردن و داره مادربزرگ میشه. من رواتر هستم یا ایشون؟ قابل به ذکره که از لحاظ مالی وضعشون بسیار عالی هست. آیا میتونم اقدامی کنم که تمام حقوق دوباره به نام من باشه؟ آخه این قانون نباید چند تا تبصره داشته باشه؟ منه دختر آدم نیستم که از پدرم موندم . فقط توی این قانون به فکر زن هایی بودید که حقوقشون بعد از ازدواج قطع شده بود؟؟؟ میشه لطف کنید و جوابم رو سریعتر بدید ؟ من ممنون میشم واقعا. متشکرم

 59. ناشناس

  سلام میخواستم بدونم بعد از فوت همسر بازنشسته ایا حقوق مادر به حقوق فرزندان تحت تکلف اضافه میشود یا حقوق فرزندان تغییری نمیکند ؟ضمناً بازنشسته شرکت نفت هستن ممنون

 60. حسینی

  سلام و خداقوت
  اگر فرزند پسر مستمری بگیر بعداز ۲۵ سال نیز محصل باشد مستمری به او تعلق میگیرد یا نه . تبصره خاصی برای تعلق گرفتن به فرزند پسر وجود داره یا نه. ممنون

 61. قاسمی

  سلام پدرم بیمه تامین اجتماعی بود ۵۹ سال با ۱۰ سال سابقه فوت شد میخواستم بدونم آیا حقوق کامل به مادرم تعلق میگیرد یا نه لطفا راهنماییم کنید

 62. مریم

  با سلام من دختری ۴۵ساله هستم که حقوق پدرم متوفایم را میگیرم و مادرم هم فوت شده و بقیه خواهر و برادرهایم هم ازدواج کرده اند. میخواستم بپرسم اگر ازدواج موقت کنم حقوق پدرم قطع میشود

 63. مریم ر

  سلام من یک دختر مجرد هستم، همراه مادر و خواهرانم مستمری پدر رو دریافت میکنیم
  اگه بخواهم جایی بصورت موقتی کار کنم ( تو یه شرکت خصوصی یا بعنوان منشی یه دکتر )
  در صورتی که بیمه برای من ریخته بشه ، با توجه به این که این کارها موقتی هست
  از نظر شرعی و قانونی باز هم مستمری پدرم به من میرسه؟
  با تشکر

 64. فرزانه ..

  سلام. خانمی مطلقه هستم و۴۵ سال سن دارم وباتنها فرزندم زندگی میکنم او دختری هیجده ساله ومحصل است وبنده فرهنگی هستم راهنمایی بفرماییید چگونه دخترم تحت پوشش بیمه ای من قرارگیزد ومن بتوانم از حق اولاد برخوردارشوم ودیگر اینکه بعد از مرگم حقوق ومزایای من به اوبرسد

 65. رسول

  باسلام پسر من از کارافتاده کلی میباشد وموردتاید شورای پزشکی سازمان تامین اجتمایی هست من و همسرم هر دومستمری بگیر سازمان تامین اجتمایی هستم ایا پسر من بعد از فوت پدر ومادرش که جفتمون هم مستمری بگیر هستیم و هیچ فرزند مجرد یا اناث نداریم حقوق هر دو مارو میتواند بگیرد یا خیر یا فقط یکیشو میتونه بگیره

 66. پ پ

  با سلام پدر من ۵ ساله فوت شده و خقوق بازنشستگیش رو مادرم میگیره میخواستم ببینم من میتونم حقوقی که به من میرسه رو جدا کنم و چند درصد به من تعلق دارد. پدرم کارمند بانک بود و من دختر مجرد خونه هستم. ففط من و مادرم هستیم لطفا جواب بدین

 67. ﻓﺮﻫﺎﺩ

  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭاﻻﻥ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭاﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻫﺴﺘﻦ ﻭﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اﻱ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭﺿﻤﻦ ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻦ

 68. جلالی

  سلام اگر خانم از مستمری شوهرش ازسازمان تامین اجتماعی صرف نظر کند می تواند از مستمری پدرفوت شده اش از تامین اجتماعی برخوردار شود

 69. امید

  با سلام من پدرم فوت کرده و الان حقوقشو مادم میگیره.میخواستم بدونم بعد از فوت مادرم ایا حقوقی به من تعلق میگیره

 70. محمد

  با سلام پدرم فوت شده و پدربزرگم قیم منو برادرم شده میخواستم بدونم درصورت پرداخت مستمری پدرم پول به حساب پدربزرگم که قیم است ریخته میشه یا به حساب مادرم که حضانت مارو به عهده داره؟

 71. ارزو.ج

  با سلام خدمت اقای حیدری ..من دختر ۲۴ ساله ازاده متوفی و مجرد هستم از ارتش حقوق مستمری میدن نصف حقوق به بنده نصف حقوق به مادرم که ازدواج مجدد کرده بنده را در یک سالگی رها کرد رفت دنبال زندگیش و بنده را عمویم سرپرستی کردند آیا این نصف حقوق به مادرم که ازدواج کرده واقعا حقش هست یا نه یا اینکه حق بنده است به مادرم میدن با تشکر از زحمات شما…

 72. ناشناس

  با سلام خدمت آقای حیدری
  من دختر ۲۴ ساله جانباز و آزاده متوفی هستم که مجرد و در حال تحصیل میباشم
  از تامین اجتماعی مستمری دریافت میکردم . درحال حاضر تامین اجتماعی مستمری من رو دو سومش رو به مادرم میده و یک سومش رو به من میده
  در ضمن مادر من اینجانب رو در دوماهگی رها کرده و شوهر کرده ومن در خانواده عمه ام زندگی میکنم و تامین اجتماعی گفته باید از زمانی که حقوق یعنی حدود ۲سال جلوتر که گیر مادرم میومده رو یکجا که حدود ۲۰ملیون میشه رو یکجا پرداخت کنم لطفا اینجانب رو راهنمایی کنید ممنون و تشکر از زحمات شما

 73. سمیرا

  با سلام
  پدر من چند سال است که فوت کرده و حقوق بگیر هم نبوده اند و به تازگی پدربزرگ (پدر مادرم) فوت کردند. و مادربزرگم در قید حیات هستند. حقوق پدربزرگم آیا هم به مادرم و هم به مادربزرگم می رسد. کجا باید برویم اقدام کنیم و چه مدارکی می خواهد.
  با تشکر

 74. ماریا

  باسلام میخاستم ببینم ایا مرداختیار این راداردومیتواند حقوق مستمری خودرا بنام هرکسی که خودش دوست دارد بزند تا بعد مرگش به شخص
  دیگه ای نزسد؟؟

 75. ماریا

  سلام همسرمن خیلی کمک خانواده اش میکند واگه من مخالفتی کنم میگه کاری نکن که برم حقوقم وبعد ازخودم بزنم به نام انها تا چیزی بتو نرسد خاستم ببینم آیا این اختیار رادارد که حقوقش را بتام کسی که خودش دوست دارد بزند ممنون از جوابتون♡♡

 76. ماریا

  سلام خسته نباشید ایا پدرومادری که تحت پوشش کمیته امداد میباشند ولی بیمه پسرشون هستند بعدازفوت پسرشون حقوقی از مستمری پسرشون با انها تعلق میگیرد؟؟

 77. maryam

  سلام بنده پدرم فوت شده،مادر بزرگم زیر نظرپدرم بیمه بوده و از طرفی بیمار است و آلزایمر دارد آیا از مزایا و حقوق پدرم بهره مند میشود؟با توجه به بیماری کهدارد

 78. سحر

  سلام خسته نباشید ممنون از اطلاع رسانی ک انجام میدید من ی خانم هستم و پدر و مادرم فوت کردن و هردوشون حقوق بازنشستگی میگرفتند ایا امکان داره هر دو حقوق بگیرم ممنون میشم اگر حواب بدید

 79. زهرا

  با سلام
  پدرم مستمری بگیر تامین اجتماعی بودند و چندی است که فوت کرده‌اند مادرم نیز چند سال پیش فوت کرده‌اند با توجه به اینکه مطلقه می‌باشم و حقوقی هم از جایی دریافت نمیکنم آیا صد در صد مستمری پدرم به من تعلق میگیرد؟

 80. سها محمدی

  سلام مادرم بازنشسته آموزش و پرورش فوت کرده من هم مجرد هستم اما مدتی کارمی کردم و بیمه تامین اجتماعی بودم قبل از فوت مادر ترک کار کردم اعلام داشته اند حقوق مادر به شما تعلق نمی گیرد .لطفا راهنمایی فرماید

 81. علی

  اگر زنی که حقوق بازنشستگی شوهرش رو دریافت میکنه از دنیا بره, حقوق بازنشستگی قطع میشه یا به اولادش میرسه؟

 82. نگار

  با سلام.سوال مهمی از حضورتون داشتم لطفا جواب بدین.یکی از خواهران من شوهرش فوت کرده و پر و ماد ما هم هر دو حقوق بازنشتگی داشته اند وفوت کردند.خواهر من هر دو حقوق را دریافت میکند. خواهر دیگری هم داریم که شوهرش فوت کرده اما حقوش شوهرش را میگیرد ، آیا حقوق پدر و مادر ما به او هم تعلق میگیرد؟؟

 83. مریم

  سلام ,هزینه فوت کارمند آموزش وپرورش چگونه تقسیم میشود و آیا به مستمری بگیر های متوفی میرسد یا به همه وراث ؟
  من و دخترم مستمری بگیر همسرم هستیم اما مادر همسرم در قید حیات هستند ولی تحت تکفل ایشان نیستند و خود مستمری بگیر همسرشان هستند با این شرح حال مادر شوهر من از هزینه فوت سهم میبرند یا خیر ؟لطفا ماده قانونی در این مورد را بفرمایید (جهت ارائه به اداره آموزش وپرورش ت
  تند تشکر

 84. مجید شمس الدینی مقدم

  ایا حقوق بازنشستگی پدر فوت شده به پسر ۳۵ ساله که محجور و دارای بیماری دوقطبی است میرسد

 85. وحید

  سلام خواهر ناتنی من که از مادر جدا هستیم به صورت سوری از شوهر خودش طلاق گرفته
  به خاطر حقوق بازنشتگی پدر مرحومم الان حقوق مادرم که یک ونیم بود هفتصد تومان حقوق میگیره مادرم با این حقوق کم نمیتونه زندگیشو بچرخونه ایا راهی برای این مشکل هست زن قبلی بابام تا الان ۱۲بار شوهر کرده چرا فقط باید حق مادر بیچاره منو دولت پایمال کنه لطفان راهی داره تا من این ادم های شیادو سرجاشون بشونم لطفان جواب بدید

 86. محمد

  سلام. خسته نباشید. ببخشید اگر که مادر من که شوهرش فوت شده به صیغه کسی درآید یعنی عقد داعم نباشد حقوقش قطع میشود. لطفا هرچه زودتر پاسخ دهید ممنون میشم.

 87. علی

  قانون مزخرف کی گفته زنی که شوهرش فوت شده بعد ازدواج کنه جایی که وضعیت مالی خوبی داره از شوهر قبلیش حقوق بگیره منم الان ۱۸ سالمه میگن حقوقت قطع میشه میگن باید درس بخونی ولی من خرجمو از کجا بیارم خرج دانشگاه هم خیلی بالاست ماهی ۲۰۰ تمن حقومم بود اخه این حمایت از یتیمه من که ۱۰ ماهه پدرم فوت شد مادر هم ۱ سالگی ازواج کرد جواب انبیا خدا رو چطو میخان بدن تو اون دنیا.

 88. علی

  اگه میشه کاری کرد لطفا کمکم کنید وگرنه امید زندگی از دست میدم من نه پدر دارم نه مادر خودم تنها هستم اخه تواین مملکت کی باید فک کنه

 89. علی

  من تا حالا نه پدر دیدم نه مادر حالا حقوق پدرم هم داره از دستم میره نمیدونم چکار کنم

 90. ناشناس

  سلام خواستم بدونم دختر همسرفوت شدم میخواد طلاق بگیره آیا بعدازطلاق از حقوق من کسرمیشه یاازخواهرش خواهش میکنم جوابی بدید واقعا با این حقوقی که میگیرم کفایت نمیکنه زندگیم وبااین اجاره خونه ومریضی غیره

 91. رها

  سلام.
  پدرم به تازگی فوت شده اند. بیمه نبودند و حقوقی هم نداشتند. بنده از طریق کارم بیمه تامین اجتماعی هستم. خواستم بدونم مادرم با اینکه زیر ۵۵ سال هستند و بیماری خاصی ندارند. باتوجه به اینکه درآمد و مستمری ندارند، میتوانند تحت تکفل من شوند تا دفترچه بیمه درمانی داشته باشند یا خیر؟ اگر خیر، چه راه دیگری وجود دارد که دفترچه بیمه تامین اجتماعی بگیرند؟

 92. علی

  میشه جواب منو بدین لطفا

 93. ناشناس

  سلام خسته نباشید مادر و پدرم فوت کردند خواهرم یک ساله حقوق مادرم رو میگیره پدرم سه تا زن داشتن و الان که فوت شدند زن سوم و دو خواهر دیگه که مطلقه هستند حقوق پدرم رو میگیرند میخوام بدونم خواهرم که حقوق مادرم که فوت شده رو میگیره میتونه سهمی از حقوق پدرم رو هم بگیره

 94. آرمان شهیدی

  با سلام . پدر من اوایل امسال فوت کردند . آن مرحوم بازنشسته آموزش و پرورش بودند . ما یک خواهر داریم حدودا چهل ساله و مجرد . مهندس الکترونیک و کارمند و دارای بیمه تامین اجتماعی . نامبرده بطور مجزا در آپارتمان خود زندگی میکند و دارای خودروی شخصی بوده و سالی یکی دو بار مسافرت خارج از کشور را در برنامه کاری خود دارد . ایشان مصرانه خواستار بهره مندی از حقوق پدر مرحومشان هستند برای رسیدن به این هدف قصد پنهان کردن شرایط خود برای دور زدن قانون را دارند . آیا قانون برای چنین مواردی راهکاری پیشبینی نموده ؟

 95. شهره

  باسلام و سپاس..خواهر من مطب داره ولی جایی بیمه نیست خودم منهم بیوه هستم الان حقوق پدرم بین ما تقسیم میشه ایا به خواهرم که مطب داره و کارمیکنه چرا تعلق گرفته؟در پدرم نظامی بوده باتشکر منتظر جوابتون هستم

 96. دانیال

  سلام
  پدرم بیمه روستائی کشاورزی بودن فوت نمودن تمام بچه ها بزرگ شدن مادر نیز به رحمت خدا رفته یک خواهر دارم که شوهرش فوت کرده و شوهرش نیز بیمه نداشت و الان جز اندک پولی که از کمیته امداد دریافت میکنه هیچ گونه درامد یا دریافتی ندارد ایا میتواند از بیمه پدر استفاده نمایدومستمری بگیر شود
  ممنون

 97. مریم

  سلام مادر من ۱۵ سال است که همسر پدر یک شهید شدن ایا بعد از فوت شوهر مادرم حقوق ایشان به مادر بنده تعلق می گیرد

 98. مریم

  خواهشن جواب بدین

 99. علی

  سلام خسته نباشید…ببخشید میخواستم بدونم حداقل حقکق مستمری که به یک زن تعلق میگیره چقدر هستش؟؟؟شوهرشون فوت کرده و خودشون ازدواج مجدد داشتن؟

 100. علیرضا

  سلام پدرم کارمنداداره پست ۲۰سال پیش فوت شده و تا۲سال پیش حقوق را مادرم میگرفته و و فوت شده . برادری دارم معلول جسمی و ذهنی است برای مستمری ایشان میگویند باید اثبات کفالت کنید تاییدیه پزشک قانونی مبنی بر از کارافتادگی کلی برای ایشان داریم لطفا راهنمایی فرمایید

 101. گلناز

  با سلام و خسته نباشید،
  یکی از اقوام سن ۹۰ سالگی ازدواج کرده و همسری اختیار کرد بعد یک سال و نیم ایشون فوت کرده آیا تماما حقوق بیمه به همسر وی میرسد یا قانونی هست که کمتر از ۵ سال زندگی حقوق به زن این آقا نمیرسد؟
  لطفا سریعتر پاسخ بدهید،با تشکر

 102. زهرا اصلانی

  سلام.آیا از حقوق مرد متوفی که باز نشسته ارتش بوده ،به زن دوم سهمی تعلق میگیرد ؟ضمنا زن دوم فرهنگی میباشد.

 103. سحر

  سلام من بیمه تامین اجتماعی هستم تحت پوشش پدرم که بتازگی فوت کردن خواستم ببینم حقوق ومزایا چطور واز کی به من تعلق میگیره چند وقت بعد فوت پرداخت میشه

 104. سمانه

  با سلام مادرم کارمند اموزش ووپرورش پرورش بودند فوت شدن پدرم در قید حیات هستن و به تازگی بازنشسته شده اند خواهر مجرد ۲۰ ساله در منزل دارم آیا حقوق مادرم به خواهرم تعلق می گیرد؟

 105. پروانه

  سلام خسته نباشید.پدرم فوت کرده.مستمریش به من و مادر داده میشه.مجرد هستم بیکار. میخوام بدونم میتونم مستمریم از مادرم جدا کنم و چقدر به من تعلق میگیره؟؟؟مستمری که بهمون میدن۸۸۰۰۰۰۰باتشکر ممنون

 106. سیامک

  برادرم فوت کرده و شغلش دبیری بوده است زنش را یکسال پیش از فوت طلاق داده و فرزندش سنش بالای هجده سال و شاغل میباشد و پدرومادر ایشان در قید حیات میباشد ولی تحت تکفل او نبوده اند ابا حق شان میتواند به پدر و مادر تعلق گیرد؟

 107. احسان

  باعرض سلام وخسته نباشیدبنده مادرم حقوق مستمری پدرشون رومیگرفتن که مادرم هم فوت شدن ودوخواهرمجردکه یکی معلول ذهنی وجسمی میباشددارم ایاحقوق مادرم حداقل به فرزندمعلول میرسه یاخیر،باتشکر.

 108. اکرم هاشمی

  با سلام و تبریک سال نو .پدرم چند ماه پیش فوت شده اند مستمری بگیر بیمه تامین اجتماعی بودن. خودم کارمندکعرمند قرردادی شهرداری و مجرد هستم و بیمه تامین اجتماعی. سوال من این هست آیا من می تونم حقوق رو علاوهعلتپه بر حودق خرپدم د یافت کاگه رسمی شهرداری باشم و بیمه شهرداری بشم چی?

 109. ناشناس

  سلام ببخشید من پدرم معلم بوده فوت شده حقوق رو مادرم می گیرد

 110. پریسا

  ضمن عرض سلام وادب وخسته نباشید.پدرم ۸۷سال سن داشتند.وبازنشسته ی شهربانی قدیم بودند.وبه تازگی فوت کردن.میخواستم بدونم من که شغلموازدست دادم و۴۳سالمه وازدواج هم نکردم .چنددرصدازحقوق بهم تعلق می گیره.مادرم هم فوت کردن

 111. پریسا

  ممنون میشم ازپاسختون.باتشکرفراوان

 112. فیروزی

  سلام . از سال ۸۵ که پدرم فوت شدن حقوق بازنشستگی راه آهن بین مادرو فرزندان دختر تقسیم شد . تا حال اینحقوق واریز می شود . حتی ۶ ماه بعد از ازدواجم . آیا قانونا باید حقوق من قطع شود؟

 113. ناشناس

  سلام. خسته نباشید یه سوالی برام پیش اومده حدود شس سال بایک مرد بازنشسته نیروی هوایی ازدواج کردم که از همان ابتدا تفاهم نداشتم و جدا زندگی میکنم اگه من طلاق بگیرم وایشون بعد دوسال فوت کنن تکلیف حقوق من چه میشود چون که یک چهارم حقوق قانون برامن گذاشته؟؟؟

 114. A

  با سلام و خسته نباشید من نزدیک به یک ساله که طلاق گرفتم و بیمه ی پدرم شدم پدرم فوت شده و حقوقش را مادرم میگیرد،و از زمانی که طلاق گرفتم مقداری از حقوق پدرم را من میگیرم آیا اگر من صیغه شوم حقوقم قطع میشود؟؟

 115. Ahsh

  سلام من پدربزرگم فوت شده پدرم فوت شده بیمه داشته ک بین فرزندانش تقسیم شده ایا این بیمه ک ب پدر فوت شده من تعلق میگیرد

 116. زهرا

  دختری مجرد هستم و تک فرزند که هم پدر و مادرم بازنشسته و مستمری بگیر بودند و حالا که هر دو فوت شده اند ایا من میتونم از حقوق هر دو هم پدر و هم مادرم استفاده کنم؟

 117. زهرا

  بعد فوت پدر و مادرم میتونم از حقوق هر دو شون استفاده کنم

 118. مریم

  سلام

 119. مریم

  سلام دختری هستم مطلقه ک پدرم جانباز بودهو مکادر ناتنی دارم ک همسر اولش شهید شد حقوق بگیر است ایا میتواند حقوق منی ک مطقلقه هستم را بگیرد

 120. فاطمه

  سلام دختری هستم ۳۰ ساله مادرم فوت کرده وفقط من تحت تکفل پدرم بودم. کار ندارم .میخاستم بدونم در صورت عدم اردواج تا چه مدت مستمری پدرم به من تعلق میگیره وبا توجه به این کهمن تنها فرد تحت تکفل پدرم بودم چند درصد از مستمری بهم تعلق میگیره ؟

 121. ناشناس‌..‌.

  با سلام‌.پدربزرگ من فوت شده ودرحال حاضر مادر بزرگم حقوق بازنشستگی پدربزرگم رو دریافت میکنه.ومن یک خانم مطعلقه هستم که پدرم فوت شده…آیا بعداز فوت مادربزرگ میتونم از حقوق مستمری مادر بزرگ استفاده کنم…به من حقوق مستمری مادر بزرگ تعلق میگیره؟؟

 122. علیرضا

  پدرم فوت شده من تنهاا پسرش هستم متاسفانه۹سال است درزندان تحمل کیفر میکنم دارایدو فرزند دختر هستم ایا دخترانم میتواند از حقوق پپرم که بیمه اینده ساذ است استفاده کنند تحت تکفل مادرم باشند چطور

 123. علیرضا

  پدرم فوت شده من تنهاا پسرش هستم متاسفانه۹سال است درزندان تحمل کیفر میکنم دارایدو فرزند دختر هستم ایا دخترانم میتواند از حقوق پپرم که بیمه اینده ساذ است استفاده کنند تحت تکفل مادرم باشند چطور۷س

 124. معصومه

  سلام من هم همسر یک مستمری بگیر هستم صندوق بازنشستگی کشوری شوهرم فوت کرده الان دو تا جوان لیسانس بیکار دارم که باباشون کادر درمان علوم پزشکی بود که فوت شدهخودش هم سی سال تمام خدمت کرد تو رو خدا راهنماییم کنین قانونی برای جذب بچه های ما بدبخت بیجارها در ادارات خدمون نیست شما رو به خدا اقایان مسعول رسیدگی کنین به خدا با این حقوقهای ناچیز واقا موندیم به دادمان برسید بچه همون درد بی پدری بکشند یا بیکاری شما رو به خدا رسیدگی فرمایید .با تشکر

 125. سهیل

  سلام وقت بخیر مادرم مستمری پدرم را بعد از فوتش دریافت میکند ایا این مستمری به خواهر مطلقه ام که به دلیل بیماری روانی مزمن در اسایشگاه است،هم تعلق میگیرد ؟؟؟؟

 126. ملينا

  سلام خواستم بدون پدر مادرم فوت شدن حقوق مستمری پدرم بعداز مادرم میگرفتم چندماه گذشته صیغه فردی شدم بعداز چندماه که بچه به دنیاآمد منًو بچه رارهاکردآیا حقوق مستمری پدر میتونم بگیرم

 127. ناشناس

  سلام من همسرم بیمه تامین اجتماعی است و خودم نیز بیمه زنان خانه دار از بیمه ایران هستم آیا بعد از فوت همسر علاوه بر مستمری خودم حقوق وست مری شوهرم نیز را میتوانم دریافت کنم

 128. سوسن

  باسلام مادر من مستمری پدرش را میگیرد (نیروهای مسلح)چون پدرم فوت شده وهیچ حقوق و بیمه ای نداشت….من همسری ندارم بیمه ای هم ندارم آیا بعد از فوت مادرم حقوق مستمری مادر به من میرسد؟؟ ممنون میشوم جواب دهید

 129. م

  سلام
  پدری بازنشسته کانون سردفتران هستند، یک دخترشان معلم نیروی آزاد و فاقد بیمه اند که خودشان را خویش فرما بیمه تامین اجنتماعی کردهاند و یک دختر دیگر کارمند اداره است و بیمه دولتی است.
  اگر در زمان فوت پدر، هر دو دختر قرار داد کاری نداشته باشند و شاغل و حقوق بگیر نباشند ایا به هر دو تعلق می گیرد؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true