×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Tuesday, 2 March , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
ظرفیت های بالقوه توسعه شهرستان کوهدشت

ارجانیوز- فریدون سوری : توسعه ،فراگردی است که در چارچوب آن، جامعه از وضعیتی نامطلوب به سوی وضعیتی مطلوب متحول می شود .این فر آیند همه نهادهای جامعه را در بر می گیرد وماهیت آن این است که توان وظرفیت با لقوه جامعه به صورت بالفعل در می آورد .در فراگرد توسعه ، استعداد های جامعه از هر جهت بارور وشکوفا می شود .چه از نظر اقتصادی ،چه از نظر اجتماعی وچه به لحاظ فر هنگی وسیاسی .وتحقق این موضوع  نیاز مند آگاهی وشناخت کافی از مسائل وعوامل موثر اقتصادی واجتماعی وفر هنگی ……است .بدون شناخت وآگاهی از امکانات موجود منطقه ، امکان بر نامه ریزی وپیش بینی علمی واصولی وجود نخواهد داشت .در واقع شناخت تواناییهای طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و…..در هر منطقه ، به بر نامه ریز این امکان را می دهد که براساس وضع مو جود وتواناییهای منطقه ای ، توسعه وجهت  ومسیر آن را شناسایی کند . طبیعی است که اکثر قریب به اتفاق جامعه ومسولین عزیز استعدادها و ظرفیت های خدادادی منطقه را به خوبی شناخته وبهتر می توانند آنها را فهرست کنند. اما  تبیین تواناییها ی طبیعی ، جاذبه های طبیعی گردشگری ، استعدادها و ظرفیت های محلی ، ولو اینکه تکراری باشد ضرورتی انکار ناپذیر است وسبب می شود آرام ،آرام گرایش وخواست عمومی جامعه به سمت فعالیتها ومطالبات پایدار وعمومی وآتی ، نه خواست های فردی وزود گذ ر وآنی سوق پیدا کند و حتی دید گاه های کارشناسی مخاطبین به برنامه ریزان وتصمیم گیران منتقل شود .

بنابراین با توجه به مقدمه فوق، وبا استناد به اصول ۲۸ و۴۳و۴۸قانون اساسی ، بخشی از  تواناییهای بالقوه شهرستان کوهدشت که با مدیریت وکار کارشناسی قابلیت و استعداد بالفعل شدن را دارا می باشد، عر ضه می داریم ، بدیهی است هدف از تنظیم ونگارش مطالب ، کشیدن شمشیر بر رخ فعالیت های انجام شده ونادیده گرفتن وسلاخی آنان نیست بلکه ،هدف ، توسعه همه جانبه ، اصلاح ، بهبود، وتکمیل بهبود واصلاح وتکمیل فعالیت ها وخدمات انجام شده نیز می باشد .

۱- کوهدشت از نظر منابع آب ، در حوضه آبریز کرخه واقع  شده و رود خانه های مهم آن سیمره وکشکان می باشد و بر اساس نقشه ژئوهیدرولوژی، قسمت اعظمی از شهرستان از سازندهایی تشکیل شده که از نظر آب دهی خوب یا بسیارخوب و از کیفیت مطلوبی برای مصارف شرب – صنعتی – کشاورزی برخوردارند . لازم به توضیح است که کل میزان آبهای سطحی شهرستان ۱۷۰۷ میلیون متر مکعب که فقط ۱۲ میلیون متر مکعب آن مورد مصرف قرار می گیرد.این رقم برای آبهای زیر زمینی در محدوده دشتهای کوهدشت ۴۲۰ میلیون متر مکعب است بنابراین مسولین عزیز ، با برنامه مدون واستفاده از نظرات کارشناسان ، قادرند معضل آب شرب وکشاورزی شهرستان وبخشهای تابعه که اکثر روستاهای آن در تابستان با مشکل آب شرب مواجه هستند مرتفع نمایند.به نظر می رسد که اتخاذ  تدابیر جدی در موارد زیر ، به حل معظل آب شهرستان کمک خواهد کرد :مهار  آبهای ۲رودخانه دائمی فوق ، — احداث سیل بند در مسیر آب های فصلی  (تنگ قلعه – تنگ گراز – کله گاو راه – مادیان رود ) ، هم چنین تدوین برنامه منظم  وایجاد محد ود یت در ساعات کاری چا هها عمیق حومه شهر که شبانه روز فعالیت نموده وشهر کوهدشت را با مشکل آب شرب مواجه نموده اند ،

۲- از حیث منابع طبیعی ، کوهدشت را می توان یک استثنابه حساب آورد به طوری که کل وسعت جنگلهای آن ۱۲۶۳۹۱ هکتارجنگل یامرتع مشجرمعادل (۴۹/۱۵ در صد جنگلهای استان )و  مساحت مراتع آن نیز ۱۵۶۶۰۹ هتکار معادل ۲۴/۱۵ درصد مراتع استان است لذا از این ظرفیت طبیعی می توان   حداکثر بهره برداری رابرای تقویت صنعت گردشگری به عمل آورد و امکانات تفرجگاهی –تیپ کوهستان که از نظر فیزیو گرافی تیپ غالب این شهرستان محسوب می شود بوجود آورد .

۳- توان چشمگیر در حوزه کشاورزی ودامداری – غلات وتولید گوشت و محصولات لبنی ، زمینه های ایجاد وبسط  فعالیتهای صنعتی مرتبط بادو حوزه فوق را نیز دارا می باشد.

۴- جمعیت در سن کار ( نیروی فعال ) ۱۵تا ۶۵ سال : سهم جمعیت در سن کار شهرستان کوهدشت و رومشکان ۴۹/۶۸ درصد است. جمعیت شهرستان در سال ۸۵برابربا ۲۱۳۰۰ هزار نفر بود که در مناطق شهری (۴۵٫/.)و مناطق روستایی (۵۵٫/.)ودر سال ۹۵به حدود ۲۳۰۰۰۰هزار نفر رسیده است .البته در ۱۰سال اخیر فراهم نشدن بستر های توسعه وپدیده مهاجرت ، ترکیب جمعیتی فوق را دستخوش تغییر نموده است.

۵- در بخش راه، تلاش، در جهت خروج شهرستان از بن بست واتصال کوهدشت  به ماهیدشت  وکرمانشاه  از مسیر تنگ گرمه بخش  درب گنبد

توانایی های بالقوه موجود در راه توسعه اقتصادی :

۶ – وجود نیروی کارارزان به ویژه در روستاها و حتی شهر کوهدشت

۷- استعداد توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی ، با توجه به وضعیت آب و هوایی ، (وجود آب فراوان فصلی وروان آبها درصورت مهار)، زمین  حاصلخیز

۸- استعداد شهرستان با توجه به وضعیت مناسب اراضی – آبهای سطحی و زیر زمینی به منظور تولید گل و نهال وگیاهان دارویی و باغات میوه در سطح وسیع ..

۹- استعداد بخشی از بیشه زارهای حاشیه رود خانه سیمره با توجه به طبیعت زیبای آنها

برای ایجاد مراکز تفرجگاهی – جاذبه های توریستی-–

 ۱۰-فعال نمودن واحد های تولیدی چرم وپوست وابسته به بخش دامداری

۱۱- وجود معادن گچ ، آهک ، شن ، ماسه و خاک رس

۱۲- وجود آثارو ابنیه تاریخی وطبیعی که با برنامه ریزیها ی مدیریتی و افزایش سرمایه گذاری درصنعت تورسیم منطقه می تواند با جلب  توریست به افزایش رفاه ساکنان ناحیه  یاری کند .ازجمله چشمه های گوگردی طرهان ، سیاب ––،دره های ویزنهار – میر ملاس – وجود عرصه های طبیعی زیبا نظیر آبشار وتنگه شیرز – جنگلهای بلوران، غارهای نظیر کلمانکره – بردسفید– غار ویزنهار- نقوش صخره ای هومیان -قلعه زاغه- سرخ دم-زرده سوار-

بسترهای سر مایه گذاری که ضرورت دارد بدانها توجه بیشتری صورت گیرد:

 – عدم امکانات آبیاری و توسعه شبکه های مدرن  وکشاورزی مکانیزاسیون

– کمبود امکانات زیر بنایی برای بخش صنعت و عدم حمایتهای لازم از این بخش

– محروم بودن تعداد قابل ملاحظه ای از روستاها از نعمت آب شرب و راه روستایی

– کمبود فضاهای آموزشی و امکانات و فضاهای فرهنگی۰(باتوجه به استانداردها) مانند مجتمع فرهنگی وهنری – کتابخانه های عمومی

– کمبود امکانات و نیروهای انسانی  در حوزه  بهداشت ودر مان

– کمبود دبیرستانهاو هنرستانهای کشاورزی و کارگاهای آموزشی حرفه ای  وصنایع دستی

بنابراین خواسته به حق  اقشار مختلف مردم است از مسولین مطالبه نمایند که با وجود این استعدادها و کمبوهای محلی ومنطقه ای چه برنامه های کاربردی برای رفع سیاهه نقایص شهرستان  را دارا می باشند.

منابع و مآخذ :

– امان الهی بهاروند ، سکندر ،علل کندی توسعه در لرستان

– بررسی علل بیکاری مناطق شهری استان  لرستان ،دانشگاه شیراز ، پایان نامه کارشناس ارشد ۱۳۷۹

– بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی موثر بر توسعه در لرستان ، صدا وسیمای مرکز لرستان

– رضایی محمد جواد ، طرح تفصیلی شهرستان کوهدشت

– جفرافیای استان لرستان

 

  1. فلاح

    برادر سوری خسته نباشید .
    مطلب بسیار علمی وجالبی بود کاش مسئولین اندکی به این مطالب تامل نمایند تا سرنوشت کوهدشت چنبن دستخوش حوادث نشود .بی آبی مشکل اساسی آینده کوهدشت است

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  •